woensdag, 4. juli 2018 - 8:56 Update: 04-07-2018 9:54

Ollogren wacht niet met afschaffen referendum op uitspraak rechter

Ollogren wacht niet met afschaffen referendum op uitspraak rechter
Foto: Min. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Den Haag

Minister Ollongren wil niet wachten met het afschaffen van het raadgevend referendum tot de rechter er een uitspraak over heeft gedaan.

Leden van de Eerste Kamer hadden eerder de wens uitgesproken om het afschaffen van het raadgevend referedum voorlopig niet te behandelen en te bekrachtigen, maar te wachten tot 1 augustus. Op die dag komt de rechter met het oordeel over de klacht van de beweging 'Meer Democratie'.  Deze beweging is boos dat het kabinet een referendum over het afschaffen van het raadgevend referendum geblokkeerd heeft. Dit melden meerdere media woensdag. 

Ongeloofwaardig pleidooi

Senator Engels, frachtievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer, had eerst wel bedenkingen bij het afschaffen van het raadgevend referendum, maar uiteindelijk vond hij het pleidooi van minister Ollongren (D66) in het debat overtuigend. Veel leden van de oppositie in de Eerste Kamer waren dat niet met Engels eens en verweten hem dat juist zijn eigen partij, die opgericht werd voor democratische vernieuwing en van oudsher pleitbezorger was van referenda, het referendum de nek wil omdraaien. Engels is het er niet mee eens, dat er over de afschaffingswet geen raadgevend referendum wordt gehouden. Hij wil dat het kabinet meer doet om "perspectief" te bieden op invoering van een bindend correctief referendum.  In een reactie zegt PVV-senator Van Hattem: 'Een ongeloofwaardig pleidooi.'