vrijdag, 10. augustus 2018 - 14:55 Update: 10-08-2018 19:19

Ambulances Rotterdam vaak niet binnen 15 minuten bij patiënt

Ambulances Rotterdam vaak niet binnen 15 minuten bij patient
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Rotterdam

Ambulances in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn niet vaak genoeg binnen 15 minuten bij patiënten die met de grootst mogelijke spoed zorg nodig hebben. 'Dat komt onder meer door een tekort aan ambulancepersoneel', zo meld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vrijdag.

Buiten macht van AZRR

'Het tekort aan ambulancepersoneel is een landelijk probleem dat in de Randstad nog sterker speelt. Tekort aan personeel in deze regio ligt weliswaar buiten de macht van AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond, maar AZRR gaat niet goed genoeg om met de factoren waar de organisatie wel invloed op heeft', aldus de controlerende instanties.  

Maatregelen nodig op korte termijn

Een en nader blijkt vrijdag uit gezamenlijk onderzoek van de IGJ) en de NZa. AZRR moet op korte termijn maatregelen nemen om de responstijden te verbeteren en die verbeteringen laten zien, zodat mensen die dringend medische hulp nodig hebben zo snel mogelijk worden geholpen. Ze moeten nu te vaak langer dan 15 minuten wachten. Dat zorgt voor risico’s voor de veiligheid van patiënten.

Melding zorgverzekeraar

IGJ en de NZa begonnen het onderzoek na een melding van zorgverzekeraars over de verslechtering van de responstijden bij de AZRR. AZRR heeft maatregelen genomen om de gevolgen voor de patiënten te beperken. De maatregelen hebben nog niet geleid tot een daling van de responstijden.

Risico's kwaliteit zorg

AZRR kiest ervoor om de patiënten met de meest spoedeisende zorgvraag zo snel mogelijk te helpen. Dat is een terechte eerste keuze. Het heeft echter tot gevolg dat patiënten met een minder dringende zorgvraag langer moeten wachten. Als dit een structurele situatie wordt, ontstaan ook daar door de langere wachttijd risico’s voor de kwaliteit van de zorg.

Behouden personeel moeilijk

Het tekort aan ambulanceverpleegkundigen is een landelijk probleem dat vooral in de Randstad ernstig is. AZRR zet in op een versterkte werving van personeel, maar heeft moeite het personeel te behouden. De AZRR moet verbetermaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat op korte termijn een structurele daling inzet van de responstijden bij spoedritten. De inspectie zal hierop toezien en indien nodig verder ingrijpen.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):