woensdag, 17. oktober 2018 - 14:47 Update: 17-10-2018 15:26

Belastingdienst werft ruim 240 nieuwe medewerkers

Belastingdienst werft ruim 240 nieuwe medewerkers
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De forse maatregelen die de Belastingdienst heeft genomen om nieuwe medewerkers te vinden, hebben effect. 'In september zijn dankzij de nieuwe aanpak, waarbij bijvoorbeeld kandidaten in een dag het hele selectieproces doorlopen, ruim 240 nieuwe medewerkers ingestroomd', zo schrijft staatsecretaris Menno Snel woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Sollicitatieproces ingekort naar een dag

De wervingsaanpak van de Belastingdienst omvat een aantal punten. Ten eerste is het sollicitatieproces ingekort en verbeterd door het instellen van selectieboulevards. Daar vinden alle gespreksronden op één dag plaats. Geschikte sollicitanten krijgen aan het eind van de dag een aanbod. Daarnaast wordt voor bepaalde functies doorlopend geworven. Dat zorgt voor een permanente aanvoer van sollicitanten.

Verdubbeling eigen werving

Ten tweede is de capaciteit van het Employability Center, het eigen wervings- en selectiebureau, meer dan verdubbeld van 31 naar 76 FTE. Zo kan de Belastingdienst werk maken van de forse wervingsopgave. Ten derde is de zichtbaarheid van de Belastingdienst op de arbeidsmarkt zowel offline als online vergroot. Ook zijn er speciale bijeenkomsten waarin belangstellenden kennis maken met het werk bij de Belastingdienst. 

Voorzichtig hoopvol

De uitstroom van medewerkers was de afgelopen maanden groter dan de instroom van nieuwe medewerkers. Deze trend lijkt in september doorbroken. “Dat maakt mij voorzichtig hoopvol voor het vervolg”, stelt staatsecretaris Snel, “ook als ik kijk naar de ongeveer 350 mensen die in september een contract hebben getekend en in de maanden hierna zullen instromen bij de dienst.”

Uitdaging

De Belastingdienst staat de komende jaren voor de uitdaging om duizenden nieuwe medewerkers te werven. Alleen al in 2018 zijn er meer dan duizend fiscalisten, ICT-ers, (register) accountants en data-analisten nodig. Ook in de daaropvolgende jaren is de behoefte groot.

Uitzendkrachten

De staatsecretaris wijst erop dat de achterstand in de werving voor 2018 dit jaar niet meer kan worden ingehaald. Om er voor te zorgen dat de inning van de belastingen en het uitkeren van toeslagen niet in gevaar komt, kan tijdelijk gebruikt gemaakt worden van uitzendkrachten of externen.

Personeelsverloop door vertrekregeling

De Belastingdienst kende tot 2016 een laag personeelsverloop. De afspraken uit de vertrekregeling in 2015 veranderden dat. De gevolgen daarvan zullen tot 2020 merkbaar zijn. Daarnaast kent de dienst ook een mismatch tussen beschikbare medewerkers en de uit te voeren werkzaamheden.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):