maandag, 22. oktober 2018 - 17:23 Update: 22-10-2018 17:32

Experiment met centraal tellen herindelingsverkiezingen gemeenten

Experiment met centraal tellen herindelingsverkiezingen gemeenten
Den Haag

Zeven van de twaalf gemeenten waar op 21 november 2018 een herindelingsverkiezing wordt gehouden, gaan experimenteren met een centrale opzet van het tellen van de stemmen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dat maandag besloten.

Alleen op partijniveau tellen

In deze experimenteergemeenten tellen de stembureaus na het sluiten van de stembussen de stembiljetten alleen op partijniveau. De stembureaus tellen dus niet de stemmen die op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht. Dat gebeurt de volgende dag op een centrale locatie, door tellers die er niet al een lange werkdag op hebben zitten. De tellers werken onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk stembureau.

Betrouwbaarder er transparanter

Doel van de experimenten is het telproces betrouwbaarder en transparanter te maken. Bij eerdere verkiezingen is hier al succesvol mee geëxperimenteerd. De experimenten vinden plaats op grond van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming. Minister Ollongren werkt aan een wetsvoorstel dat centraal tellen in de Kieswet regelt. De raden van de gemeenten die de herindelingsverkiezing organiseren, hebben ingestemd met deelname aan het experiment.

De 7 gemeenten die meedoen aan het experiment zijn:

Altena (het huidige Aalburg, Werkendam en Woudrichem);
Beekdaelen (Nuth, Onderbanken en Schinnen);
Groningen (Groningen, Haren en Ten Boer);
Noardeast-Fryslân (Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.);
Vijfheerenlanden (Leerdam, Vianen en Zederik);
West-Betuwe (Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen);
Westerkwartier (Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en een deel van Winsum).

 

 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):