woensdag, 31. oktober 2018 - 8:02 Update: 31-10-2018 8:24

Daling brandclaims in 2017, twee keer zo veel claims bij gezinnen

Daling brandclaims in 2017, twee keer zo veel claims bij gezinnen
Foto: MV
Den Haag

Het aantal brandclaims van verzekerden op de particuliere inboedel- en opstalverzekering is in 2017 met zeven procent gedaald.

Een mogelijke verklaring voor deze daling is dat grote pieken in het melden van schade door bijvoorbeeld storm en onweer zijn uitgebleven. Daarnaast blijkt dat verzekerden tussen de 38 en 56 jaar, die vaak een gezin hebben, gemiddeld twee keer zo vaak een brandclaim indienen bij de verzekeraar. Aandacht voor brandveiligheid bij gezinnen met (jonge) kinderen blijft daarom belangrijk. Dit schrijft Verbond van Verzekeraars op de website.

Dat staat in de Risicomonitor Woningbranden, die het Verbond van Verzekeraars samen met Brandweer Nederland heeft opgesteld. In 2017 noteerde het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond 95.964 claims op de inboedel- en opstalverzekering waarbij brand de oorzaak was. Dat is zeven procent minder dan in 2016. “Naast oud en nieuw waren er weinig uitschieters in 2017”, vertelt Richard Weurding, algemeen directeur bij het Verbond van Verzekeraars. “De ervaring leert dat stormen met onweer vaak zorgen voor veel brandclaims, maar die zijn vorig jaar gelukkig uitgebleven.”

Gezinnen

Voor de eerste keer is het aantal brandclaims per leeftijd in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat polishouders binnen de leeftijdsgroep 38 en 56 jaar twee keer zoveel brandclaims indienen ten opzichte van de overige leeftijdsgroepen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bij deze leeftijdsgroep vaak sprake is van een gezinssituatie met (jonge) kinderen. “Wij richten ons met voorlichting al jaren onder andere op gezinnen. Met het thema ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’ voeren we deze hele maand in het kader van de brandpreventieweken landelijk campagne om specifiek ouders van jonge kinderen bewust te maken hoe ze (thuis) brandveiligheid kunnen verbeteren. Mooi om te zien dat de cijfers uit de Risicomonitor onze keuze voor deze doelgroep ondersteunen”, reageert Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland.

Speelgoed

Kinderen hebben vaak oplaadbare elektrische apparatuur en speelgoed met sterke batterijen, die de kans op een brand vergroten. Onlangs waarschuwde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nog voor dertig typen hoverboards; uit onderzoek blijkt dat die brand kunnen veroorzaken door het opladen van de accu.

Regionale verschillen

In bijna alle provincies is het aantal brandclaims gedaald ten opzichte van 2016. Oost-Nederland, met Overijssel (22,1 claims per 1.000 huishoudens) en Drenthe (17,7), blijft koploper in brandclaims. De grootste daling werd genoteerd in Limburg. Daar werden 19,2 procent minder claims ingediend op de inboedel- en opstalverzekering met brand als oorzaak. In Zeeland werd het minst geclaimd (8,1 claims per 1.000 huishoudens), daarna volgen Flevoland en Friesland (beide 8,7).

Preventie

Verzekeraars en brandweer werken samen om Nederland brandveiliger te maken. De verzekeraars kunnen aan de hand van brandclaims in kaart brengen wanneer en waar er vaak branden in en om de woning plaatsvinden, zowel klein (schroeischades) als groot. De brandweer gebruikt deze informatie en resultaten uit eigen brandonderzoek om gericht publieksvoorlichting te geven. Concrete tips om thuis eenvoudig de brandveiligheid te verbeteren, staan op www.brandweer.nl/brandveiligheid.

Categorie:
Provincie: