donderdag, 1. november 2018 - 10:16 Update: 01-11-2018 10:28

Vrijwilligers kunnen voortaan gratis VOG aanvragen

Vrijwilligers kunnen voortaan gratis VOG aanvragen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen kunnen vanaf nu gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. 'Dit maakt het voor vrijwilligers en organisaties makkelijker om hun belangrijke werk te doen', zo meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) donderdag.

Hugo de Jonge

'Minister Hugo de Jonge van VWS maakt dit donderdag als coördinerend bewindspersoon namens het kabinet bekend en geeft hiermee invulling aan een van de ambities uit het regeerakkoord', aldus het ministerie van VWS.

Helft Nederlanders vrijwilliger

Ongeveer de helft van alle Nederlanders doet vrijwilligerswerk. Zij zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Sommige vrijwilligers werken met kwetsbare mensen en daarom is het wenselijk dat zij een VOG kunnen tonen. Organisaties vergoeden deze kosten vaak, maar hebben hier niet altijd voldoende financiële middelen voor, wat ten koste kan gaan van hun maatschappelijke activiteiten.

Gratis VOG

Minister De Jonge: ‘Ons land leunt met z’n volle gewicht op al het grote en kleine werk dat vrijwilligers dagelijks verzetten. Alle inzet wordt gewaardeerd, of je nu aan de slag bent bij de voetbalvereniging van je zoon of wekelijks meehelpt in een verpleeghuis. Met de regeling Gratis VOG kunnen we eraan bijdragen dat dit vrijwilligerswerk zo integer en zorgvuldig mogelijk gebeurt.’

Verdubbeling van aantal organisaties

De bestaande regeling uit 2015 was alleen van toepassing op vrijwilligers die werkzaam zijn bij vrijwilligersorganisaties die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking. Organisaties kunnen de gratis VOG voortaan aanvragen voor alle vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen. Of wanneer sprake is van een kwetsbare situatie. Hieronder vallen bijvoorbeeld mensen die zorg vragen en aan wie zorg wordt verleend, ouderen en mensen met schulden, maar ook (top)sporters en mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking.

6.200 organisaties

Vrijwilligers kunnen een gratis VOG aanvragen als hun organisatie zich heeft aangemeld voor de regeling. Op dit moment maken ongeveer 6.200 organisaties gebruik van de bestaande regeling. Het is de verwachting dat dit aantal de komende jaren zal verdubbelen.

Risico's grensoverschrijdend gedrag 

Het is belangrijk dat organisaties waar vrijwilligers actief zijn voldoende aandacht hebben voor de risico’s op grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers. Om deze risico’s te beperken, moet een organisatie een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid hebben. Onderdeel van dit beleid kan de ambitie zijn om vrijwilligers te vragen een VOG te overleggen. Andere onderdelen kunnen bijvoorbeeld het aanstellen van een vertrouwenspersoon zijn of het opstellen van gedragsregels. Om in aanmerking te komen voor de nieuwe regeling dient een organisatie haar integriteitsbeleid toe te lichten in een beleidsplan of een link naar haar website op te nemen, waar het plan is uitgewerkt.

Aanmelden

Organisaties kunnen zich via de website Gratisvog.nl aanmelden als Gratis VOG-organisatie. Vervolgens kunnen zij een digitaal formulier invullen. Alle stappen hiervoor zijn te vinden op de website www.gratisvog.nl.

Categorie:
Provincie: