donderdag, 1. november 2018 - 14:20

Faillissement Slotervaartziekenhuis niet vernietigd

Faillissement Slotervaartziekenhuis niet vernietigd
Foto: Bon
Amsterdam

Het faillissement van het Slotervaartziekenhuis wordt niet vernietigd. De rechtbank wijst het verzet van een groep specialisten van het ziekenhuis af. De groep had bij de rechter verzet tegen het faillissement aangetekend. Volgens hen is er helemaal geen sprake van dat het ziekenhuis zijn financiële verplichtingen niet meer kan nakomen. Daarnaast zou niet alleen moeten worden gekeken naar de financiële kant van het verhaal, maar moet ook het maatschappelijk belang worden meegewogen. Bovendien menen de specialisten dat de eigenaren en directie van het ziekenhuis het faillissement hebben gebruikt om hun eigen verantwoordelijkheden te ontlopen. Daarmee zouden zij misbruik hebben gemaakt van hun bevoegdheden.

Ziekenhuis is opgehouden met betalen

De rechtbank acht het verzet ongegrond. Op basis van een toelichting van de curatoren is geen andere conclusie mogelijk dan dat het ziekenhuis wel degelijk is opgehouden met betalen. Er is geen geld meer om de lopende kosten te kunnen voldoen en er is bovendien sprake van aanzienlijke schulden.

Alleen financiën mogen worden meegewogen

De rechtbank mag een faillissement alleen toetsen aan de Faillissementswet. Binnen die wet kan enkel worden gekeken naar de financiële toestand van de schuldenaar. Andere zaken mogen niet worden meegewogen. Dat de faillietverklaring ernstige gevolgen heeft voor alle betrokkenen en heeft geleid tot grote maatschappelijke onrust, maakt het oordeel over de financiële toestand van het ziekenhuis niet anders. Ook de beschuldiging aan het adres van de eigenaren en de directie kunnen niet bij deze beoordeling worden betrokken.