woensdag, 7. november 2018 - 18:06 Update: 07-11-2018 18:08

'Mobiel banditisme moet hoger op de agenda'

'Mobiel banditisme moet hoger op de agenda'
Foto: Archief EHF
Roermond

Mobiele bendes uit met name Midden- en Oost-Europa komen niet alleen naar Nederland om winkeldiefstallen te plegen. Zij maken zich schuldig aan uiteenlopende strafbare feiten. Voorzitter van de Taskforce Mobiel Banditisme, mevrouw Rianne Donders, burgemeester van Roermond, stelt dan ook dat de urgentie om mobiel banditisme te bestrijden nog meer gevoeld mag worden.

'Niet alleen maar winkeldiefstal'

'Het probleem van mobiel banditisme is groter dan alleen winkeldiefstal', stelt Donders. Rondtrekkende bendes maken zich schuldig aan uiteenlopende strafbare feiten, zoals woning- en auto-inbraken, ladingdiefstal, fietsendiefstal, straatroof, zakkenrollerij, ram- en plofkraken, overvallen en heling. Detailhandel Nederland spreekt alleen al in het kader van winkeldiefstallen over honderden miljoenen euro’s schade. 

Hoger op de agenda

'Dit onderwerp moet absoluut hoger op de agenda komen te staan van iedere organisatie die een rol kan spelen in het tegenhouden en aanpakken van mobiele bendes.' Politie, Justitie, Openbaar Ministerie, Detailhandel Nederland en Transport en Logistiek Nederland hebben de handen ineen geslagen en zijn recent de Taskforce Mobiel Banditisme gestart. 'Als taskforce willen we mobiel banditisme tegengaan en aanpakken door Nederland minder aantrekkelijk te maken voor mobiele bendes. Daarvoor werken we samen met allerlei andere partners, waaronder gemeenten.' Veel criminelen verblijven op vakantie- en recreatieparken, om vervolgens elders delicten te plegen. Ook staan zij vaak ingeschreven op adressen waar veel meer mensen blijken te wonen dan gebruikelijk. De gestolen goederen verkopen ze vervolgens in Nederland op de zwarte markt, of in het buitenland. Via het bestuursrecht kunnen gemeenten dit tegengaan, door bijvoorbeeld bewoners van vakantie- en recreatieparken en opkopers van goederen te verplichten zich te registeren.

Taskforce

In opdracht van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing is de Taskforce Mobiel Banditisme opgericht. Politie, Openbaar Ministerie, Detailhandel Nederland, Transport en Logistiek Nederland en Ministerie van Justitie en Veiligheid nemen hieraan deel. De taskforce wil Nederland minder aantrekkelijk maken voor rondtrekkende bendes. Inmiddels is samen met het CCV een barrièremodel ontwikkeld, die inzichtelijk maakt waar interventies kunnen plaatsvinden om criminelen aan te houden of hun activiteiten te verstoren. Ook wordt snel informatie uitgewisseld tussen winkeliers onderling en met politie en OM via de recent gestarte stichting GIO. Verder zal het OM stevige strafeisen vorderen in zaken waar mobiel banditisme aan de orde is. De eerste hogere (gevangenis)straffen zijn al toegekend.

Categorie:
Provincie: