donderdag, 8. november 2018 - 8:08 Update: 08-11-2018 8:25

Hoogleraar UvA neemt zelf ontslag na grensoverschrijdend gedrag

Hoogleraar UvA neemt zelf ontslag na grensoverschrijdend gedrag
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Een aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) verbonden hoogleraar keert niet terug na een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag, uitgevoerd door een onafhankelijk extern bureau. Dit heeft de UvA bekendgemaakt.

Meldingen

Midden juni ontving de FdR verontrustende meldingen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van een aan de faculteit verbonden hoogleraar. Naar aanleiding hiervan is een onafhankelijk onderzoek door een extern bureau uitgevoerd. In de afgelopen maanden heeft dit bureau gesproken met een groot aantal betrokkenen en met de hoogleraar zelf.

Grensoverschrijdend gedrag

Het bureau constateert dat er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. In het onderzoek is naar boven gekomen dat er gedurende een langere periode in de betrokken afdeling een gevoel van onveiligheid heeft geheerst. De feiten en conclusies van het rapport zijn voor de decaan van de FdR en het College van Bestuur zo zwaarwegend dat is besloten dat de hoogleraar niet zal kunnen terugkeren. 

Ontslag

Daarop heeft deze zelf besloten ontslag te nemen. De academische kwaliteiten van de betrokken hoogleraar staan niet ter discussie. Over de inhoud van het rapport zullen verder geen mededelingen worden gedaan in het belang van de privacy van alle betrokkenen.

'Niet door de beugel'

'Wat er gebeurd is, kan niet door de beugel en daar verbinden wij dan ook conclusies aan', zegt Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur. 'De UvA zal bovendien de effectiviteit van de voorzieningen in het kader van sociale veiligheid, zoals het netwerk van de 21 vertrouwenspersonen in de universiteit en de aandacht hiervoor in leiderschapstrainingen, verder versterken.'