donderdag, 29. november 2018 - 12:54 Update: 29-11-2018 13:03

'Klimaatverandering en milieuvervuiling bedreiging voor de volksgezondheid'

'Klimaatverandering en milieuvervuiling bedreiging voor de volksgezondheid'
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Op 3 december wordt in Polen de grote Klimaatconferentie COP24 van de Verenigde Naties gehouden. Daar wordt gesproken over het behalen van de wereldwijde CO2-reductie die noodzakelijk is om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot 1,5 graad Celcius.

Gezondheid

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de gezondheid en de gezondheidszorg. Tegelijkertijd draagt de zorgsector zelf bij aan die klimaatverandering. Daarom hebben enkele zorgprofessionals uit het UMC Utrecht en daarbuiten een zogenaamde Policy Brief geschreven als onderdeel van The Lancet Countdown report on Health and Climate Change. Op woensdag 28 november 2018 verscheen een gepubliceerde wereldwijde visie van 27 academische instituten en intergouvermentale organisaties.

UMC Utrecht

UMC Utrecht nefroloog Peter Blankestijn is een van auteurs van de The Lancet Countdown report on Health and Climate Change: 'Klimaatverandering en milieuvervuiling leiden wereldwijd tot ziektes, vroeggeboortes en sterfte. De zorg werkt hard om mensen beter te maken, maar is tegelijkertijd ook een grote vervuiler. Die tegenstrijdigheid willen we aanpakken, want tot nu toe krijgt duurzaamheid in de gezondheidszorg nog onvoldoende aandacht.' Juist artsen en verpleegkundigen kunnen een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van de zorg. In de Nederlandse Policy Paper staan zes aanbevelingen.

Beleidsvoornemens

Lokale, regionale en nationale overheden moeten in al hun beleidsvoornemens de gevolgen voor de gezondheid meewegen. Ook de Gezondheidsraad kwam met dit advies. Integreer in het curriculum van alle medische en verpleegkundige opleidingen de onderwerpen duurzame gezondheid en duurzame gezondheidszorg
Ontwikkel methoden om de ecologische voetafdruk van de gezondheidsinstellingen te meten.

Kolencentrales

Sluit alle kolencentrales vóór 2030. Fijnstof van kolencentrales zorgt in Nederland voor circa 800 sterfgevallen per jaar. Stimuleer gezond en duurzame transport, zodat luchtvervuiling en uitstoot van broeikasgassen verminderen. Bereken de gezondheidswinst die fietsen en elektrische auto’s de maatschappij opleveren. Zorg voor meer groen in stedelijke gebieden om recreatiemogelijkheden in de natuur te vergroten en oververhitting in de steden tegen te gaan. Dit sluit aan bij voorstellen van de Gezondheidsraad. 

Verduurzamen UMC Utrecht

In het UMC Utrecht werken we op verschillende manieren aan het verduurzamen van onze organisatie. In 2030 wil het UMC Utrecht CO2 neutraal en circulair zijn. Door onze CO2 uitstoot drastisch te beperken dragen we bij aan een gezonde leefomgeving nu en in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan de zonnepanelen die geplaatst zijn en de nieuwe inzamelbakken voor afvalscheiding. Maar ook verschillende decentrale initiatieven, waarin samen met zorgprofessionals gewerkt wordt aan verduurzaming van specifieke (zorg)processen zoals 'groene dialyse', een circulaire MRI en het terugdringen van medicijn- en voedselverspilling.

Duurzaam inkopen

Door duurzaam in te kopen van bijvoorbeeld medicijnen, disposables en implantaten kunnen we bijdragen aan het verlagen van milieuverontreiniging en de CO2-uitstoot. Samenwerking met leveranciers en andere partners is belangrijk. Een belangrijk stap is de ondertekening van de Green Deal duurzame zorg door 137 partijen, waaronder minister Bruins.

Categorie:
Provincie: