maandag, 10. december 2018 - 11:07 Update: 10-12-2018 11:23

Reactie politie op documentaire Verdacht

Reactie politie op documentaire Verdacht
Foto: Printscreen / YouTube/ Trailer Verdacht KRO/NCRV
Den Haag

Op maandagavond 10 december wordt de documentaire ‘Verdacht’ uitgezonden op 2DOC. Deze documentaire laat veertien Nederlanders aan het woord over hun negatieve ervaringen met de politie en wat dat met hen gedaan heeft.

De documentaire geeft het perspectief van deze mensen. De politie is niet in de gelegenheid gesteld wederhoor te geven.

Portefeuillehouder Kracht van het Verschil Lute Nieuwerth zegt dat de politie signalen van etnisch profileren erkent en serieus neemt: ‘De politie heeft al langer aandacht voor dit onderwerp. Signalen nemen wij serieus en vragen om een professioneel antwoord. Daarom hebben we de afgelopen jaren ingezet op meer bewustwording, op het goed luisteren naar deze signalen en die intern bespreekbaar maken. Deze documentaire kan daarbij helpen, alhoewel het perspectief van de politie ontbreekt. En dat is precies wat dit onderwerp zo ingewikkeld maakt. Aan ieder verhaal zitten twee kanten.’

De documentaire, die eind september al in première ging op het Nederlands filmfestival, is de afgelopen periode op verschillende plekken binnen het politiekorps vertoond, gevolgd door discussie. Het korps bekijkt nog of de documentaire betrokken kan worden in het curriculum van de politie academie.

Genomen maatregelen
De politie heeft de afgelopen jaren de nodige maatregelen genomen om het politieel vakmanschap te versterken, de klachtenprocedure te verbeteren en de bewustwording te vergroten. Zo heeft de politie een handelingskader geïntroduceerd, dat als richtsnoer moet dienen voor alle agenten en helpt om het vakmanschap bij proactieve controles te vergroten. Het werd makkelijker gemaakt om een klacht te melden door een uitbreiding van de klachtenmodule in de politie-app (over heel 2017 kreeg de politie 46 klachten). Om de bewustwording te vergroten doet het korps meerdere dingen. Zo is het theaterstuk Rauw bijvoorbeeld bedoeld om moeilijke onderwerpen beter bespreekbaar te maken, is er aandacht voor in de politie opleiding en worden er trainingen gegeven.

Midden in de samenleving
Als politie staan we midden in de samenleving. Wij willen een politie van en voor iedereen zijn. Een politie waarin iedereen zich kan herkennen en die iedereen kan vertrouwen. Lute Nieuwerth: ‘Diversiteit en professionaliteit zijn belangrijke thema’s voor de politie. Het zijn geen gemakkelijke thema’s voor de maatschappij en voor ons als korps. Proactief controleren hoort bij politiewerk, maar elke controle of iedere staande houding moeten we kunnen onderbouwen met voldoende argumenten. En vooral goed uitleggen waarom we controleren. Gecontroleerd worden is niet altijd prettig, dus een correcte bejegening en goed uitleggen waarom we een controle doen helpt. Vaak hebben mensen dan al meer begrip. Zonder gegronde reden iemand slechts vanwege huidskleur of ras controleren mag niet en is discriminatie. Als dat het geval is zullen we collega’s daar gericht op aanspreken. Geen gemakkelijke taak, maar wel nodig om ons vakmanschap blijvend te verbeteren.’

'Verdacht' is vanavond te zien bij 2Doc, om 21.05 uur op NPO2.

 

Categorie:
Provincie: