maandag, 28. januari 2019 - 11:48 Update: 28-01-2019 12:01

Vrouwen Voeren Stil Protest tegen Japanse Dolfijnenslachting: Horen, Zien & Zwijgen!

Den Haag

Dinsdag 29 januari aanstaande zal een groep vrouwen bij de Japanse ambassade in Den Haag (Tobias Asserlaan 5, 2517 KC) tussen 14.00 & 16.00 uur protesteren tegen de jaarlijkse dolfijnenslachtingen in Taiji, Japan - waarbij hele families van deze intelligente en gevoelige dieren worden uitgemoord en kinderen voor de ogen van hun moeders geslacht.

De dierenvrienden eisen dat dit wrede bloedbad eindelijk stopt en zullen de Japanse ambassadeur middels het aanbieden van een brief verzoeken de Japanse regering te vragen menselijkheid te tonen en deze oneervolle jacht te verbieden. Van de actie wordt live verslag gedaan op sociale media.

De dierenvrienden, verenigd bij dierenbelangenorganisatie Een DIER Een VRIEND, zullen op een blauwe ondergrond (symbool voor de zee waarin de dolfijnen leven) in hun stille protest vergezeld van rode paraplu (symbool voor de vlag van japan) en protestborden het alom bekende Horen, Zien & Zwijgen uitbeelden, binnen een wereldwijde campagne geleid door Ric O’Barry - de oprichter van Ric O’Barry’s Dolphin Project, die vroeger de dolfijnen trainde voor de dolfijn(en) van de TV-serie Flipper.

O’Barry, was één van de eerste dolfijnentrainers ter wereld, en trainde de Flipper dolfijnen toen hij in de jaren “60 in dienst was bij het Miami Seaquarium. Toen Kathy, die het grootste deel van de tijd Flipper speelde, in zijn armen zelfmoord pleegde realiseerde O’Barry zich dat het vangen en trainen van dolfijnen om domme trucs voor mensen uit te voeren, verkeerd is. Vanaf dat moment wist O’Barry wat hij met de rest van zijn leven ging doen: op de eerste Earth Day in 1970 lanceerde hij een vurige campagne tegen de miljardenindustrie die achter het leed van dolfijnen schuilt - en het Dolphin Project was een feit. In 2009 kwam O’Barry’s Oscar-winnende documentaire The Cove uit, die de dolfijnenslachtingen in Japan blootlegde en internationaal voor veel ophef zorgde.

1 September jl. is wederom een nieuw seizoen (2018-2019) gestart van 6 maanden. In Taiji vinden deze wrede drijfjachten op dolfijnen ieder jaar opnieuw plaats, die al tijden wereldwijd veel stof doen opwaaien. Tijdens de jacht worden ieder jaar opnieuw honderden dolfijnen afgeslacht voor hun vlees; terwijl de mooiste, jonge dieren ertussenuit worden gepikt om verkocht te worden aan dolfinaria over de wereld. “Hele families worden naar het ondiepe deel van de baai gedreven en moeders van hun kinderen gescheiden, en daar vervolgens bruut afgeslacht, waardoor het water in de baai zoals ieder jaar rood kleurt.” aldus Trudie Beverloo, die de actie in Den Haag coördineert. “Het is een schandaal voor een land als Japan om zo vreselijk veel leed te veroorzaken en hele gezinnen uit elkaar te rukken.”

Een DIER Een VRIEND is een actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren en diervriendelijke consumenten. De werkwijze van Een DIER Een VRIEND kenmerkt zich door het in de publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale manieren te bestrijden. Een DIER Een VRIEND voert hiertoe vreedzaam spraakmakende campagnes en acties en zetelt om doeltreffend te werken in diverse nationale en internationale coalities en samenwerkingsverbanden. Daarnaast geeft Een DIER Een VRIEND voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek met politiek en bedrijfsleven om zo de doelstellingen onder de aandacht van politici en beleidsmakers te brengen. Een DIER Een VRIEND acht zich daarbij niet gebonden aan enige politieke partij, kleur, persoon of ideologische overtuiging