woensdag, 6. februari 2019 - 8:54 Update: 06-02-2019 9:32

'Tekort aan personeel GGZ leidt ook tot incidenten met dodelijk afloop'

'Tekort aan personeel GGZ leidt ook tot incidenten met dodelijk afloop'
Foto: fbf
Amsterdam

Uit een analyse van calamiteitenrapportages die de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) uitvoerde op verzoek van dagblad Trouw en weekblad De Groene blijkt dat het personeelstekort in de geestelijke gezondheidszorg zó nijpend is dat er incidenten door ontstaan, zelfs incidenten met dodelijke afloop.

Bij het onderzoek werd gekeken naar de relatie tussen personeelstekort en calamiteiten in ggz-klinieken. In bijna de helft van de onderzochte calamiteitenrapportages van de afgelopen anderhalf jaar speelde personeelstekort een rol: in 20 procent van de gevallen was zo’n tekort de ‘grondoorzaak’, bij nog eens een kwart speelde het een ‘nadrukkelijke rol’. Dit schrijft Trouw woensdag.

Onder een calamiteit wordt verstaan: 'een ‘niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood van, of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid’. Dan gaat het bijvoorbeeld om suïcide of een poging daartoe, brand, medicatiefouten of een geweldsincident. Het is onduidelijk hoeveel van de calamiteiten waarbij personeelstekort de grondoorzaal was uiteindelijk hebben geleid tot overlijden. Maar dat er door personeelstekort doden zijn gevallen, wordt door de Inspectie bevestigd, aldus de krant.

Om het nijpende tekort aan personeel tegen te gaan, proberen instellingen nu zelfs via bonussen personeel bij elkaar weg te halen. Ook worden er noodgedwongen  miljoenen euro's uitgegeven aan de inhuur van zzp'ers en andere invalkrachten. 

Categorie:
Provincie: