woensdag, 20. februari 2019 - 11:33 Update: 20-02-2019 12:27

'CDA en GroenLinks hebben twijfel over de doorrekening klimaatplannen'

'CDA en GroenLinks hebben twijfel over de doorrekening klimaatplannen'
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Het CDA en GroenLInks in de Tweede Kamer twijfelen aan de kwaliteiten van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Ze vragen zich of het PBL wel in staat is het klimaatakkoord goed door te rekenen.

Achterhaalde prognoses 

Het PBL, de rekenmeester van het kabinet, zal op 13 maart komen met de doorrekening van het voorlopig klimaatakkoord. Het akkoord bevat 600 milieumaatregelen die ervoor moeten zorgen dat Nederland in 2030 bijna de helft minder CO2 uitstoot. Het PBL heeft aan het AD bevestigd dat de maatregelen in de doorrekenng worden afgezet tegen de voorspellingen uit de Nationale Energieverkenning 2017. Het PBL bracht ook die Energieverkenning uit, maar die blijkt vol te staan met achterhaalde prognoses. Dit schrijft het AD woensdag. In die verkenning is de hoeveelheid energie die huishoudens verbruiken verkeerd voorspeld evenals de ontwikking van de gas- en stroomprijs. Dat is de reden dat de energierekening dit jaar flink hoger uitpakt, aldus de krant. 

Modellen niet goed uitgewerkt 

GroenLinks-Kamerlid Tom van de Lee tegen de krant: 'Het PBL bestaat nog maar elf jaar en gebruikt modellen die nog niet goed zijn uitgewerkt. Hun ramingen lopen vaak achter op de marktontwikkelingen. Daar komt bij dat het vorige kabinet te weinig geld heeft vrijgemaakt voor het PBL. Ze zijn simpelweg onderbezet.' Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool in Groningen, zegt dat het door de achterhaalde cijfers nóg moeilijker vast te stellen is wat de opbrengst van alle voorgestelde klimaatmaatregelen zal zijn. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL gisteren alsnog opdracht gegeven om de Energieverkenning bij te werken.