woensdag, 20. maart 2019 - 12:20 Update: 20-03-2019 12:23

Amsterdam gaat rondleidingen langs de ramen op de Wallen verbieden

amsterdam, verbieden, rondleidingen, wallen
Foto: Archief EHF

Amsterdam gaat groepsrondleidingen langs de ramen op de Wallen verbieden. Dit heeft het college van B en W besloten.

Dit heeft het college van B en W besloten. In de rest van het centrum, buiten de Wallen, mogen rondleidingen gegeven worden, maar alleen als gidsen een ontheffing hebben en zich aan de regels houden. Het stadsbestuur gaat ook gratis rondleidingen en het ronselen van deelnemers verbieden. Toeristen die deelnemen aan een rondleiding, gaan een belasting betalen per persoon, de zogenaamde vermakelijkhedenretributie (vmr).  
 
Wethouder Udo Kock (Economische Zaken): “We gaan rondleidingen langs de  prostitutieramen verbieden, niet alleen om de drukte in het wallengebied tegen te gaan maar vooral omdat het niet respectvol is richting sekswerkers. Het is niet meer van deze tijd om sekswerkers te zien als toeristische attractie.” 
 
Op dit moment wordt het verbod juridisch uitgewerkt. Ook de verboden op gratis rondleidingen en het ronselen van deelnemers worden juridisch uitgewerkt. Deze gratis rondleidingen hebben een aanzuigende werking op het aantal groepsrondleidingen en het aansporen tot deelname aan zo’n rondleiding waarbij achteraf om een bijdrage wordt gevraagd, wordt vaak als hinderlijk ervaren. 
 
De maximale groepsgrootte voor rondleidingen gaat van 20 naar 15 personen en er komt een keurmerk voor gidsen met kwaliteitseisen waar gidsen aan moeten voldoen, in overleg met de branche. Gidsen die buiten het Wallengebied een rondleiding aanbieden in het centrum zullen ook een ontheffing nodig hebben; dat is nu nog niet het geval.  
 
Al deze nieuwe maatregelen gaan in op 1 januari 2020, als de huidige uitgegeven ontheffingen verlopen. Het invoeren van de heffing (vmr) van op dit moment 66 cent voor deelnemers aan een rondleiding, die ook wordt betaald door  passagiers van rondvaartboten en van hop on-hop off bussen, zal worden uitgewerkt in de voorjaarsnota dit jaar.  
 
Er zijn 1600 ontheffingen verleend aan gidsen in het Wallengebied, sinds de invoering van het ontheffingsstelsel per 1 april 2018 . Alleen met een ontheffing mag een gids daar een rondleiding geven en hij/zij krijgt een boete als hij/zij zich niet aan de regels houdt, zoals de maximale groepsgrootte, niet stilstaan op druktegevoelige plekken zoals smalle bruggen en ingangen van winkels, en respect tonen voor sekswerkers door ze niet te fotograferen o.a.  
 
Uit de evaluatie van het ontheffingsstelsel blijkt dat door de invoering hiervan de overlast van groepen is afgenomen, maar dat er desondanks in het Wallengebied nog veel overlast ervaren wordt van de groepen, door zowel bewoners als ondernemers. Bij meer dan 80 procent van de (in de evaluatie ondervraagde) seksbranche-ondernemers hebben de rondleidingen een negatieve invloed op hun