vrijdag, 29. maart 2019 - 17:45 Update: 29-03-2019 18:09

Aandachtspunten vliegen over conflictgebieden opgevolgd

radarbeeld-mh-17
Den Haag

Er is in Nederland en internationaal op een goede manier opvolging gegeven aan de aanbevelingen die de Nederlandse Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) in 2015 opstelde na de ramp met vlucht MH17. Dit meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vrijdag bekendgemaakt.

Ministerraad

Zo is er meer aandacht voor de risico’s van het vliegen over risicogebieden en informatie over de risico’s wordt beter gedeeld. In de ministerraad zijn deze bevindingen van het opvolgingsonderzoek van de OVV besproken. Ook is gesproken over de Nederlandse inzet op dit onderwerp, waarover de onderzoeksraad positief oordeelt.

11 aanbevelingen

De elf aanbevelingen in het rapport uit 2015 richtten zich op de internationale burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), de internationale belangenorganisatie voor luchtvaartmaatschappijen (IATA), de 192 ICAO-lidstaten en luchtvaartmaatschappijen. In Nederland is een convenant getekend voor het delen van dreigingsinformatie door nationale luchtvaartmaatschappijen, de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) en de rijksoverheid. Ook plaatsen de grote Nederlandse luchtvaartmaatschappijen de vliegroutes op hun website. 

Delen informatie

Daarnaast heeft het kabinet na de ramp met vlucht MH17 richting ICAO en Europa betere regelgeving bepleit, naast het delen van dreigingsinformatie over risicogebieden. Dat heeft er mede voor gezorgd dat ICAO en IATA hebben gewerkt aan regels voor risicobeheersing. Landen en luchtvaartmaatschappijen werken meer samen met het delen van informatie over risico’s. Het kabinet zal zich nationaal, Europees en internationaal met al deze partijen blijven inspannen voor een optimale risicobeheersing van het vliegen over en in de buurt van conflictgebieden. De aandachtspunten van de OVV zijn onderdeel van deze inzet.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: