vrijdag, 5. april 2019 - 13:33 Update: 05-04-2019 14:33

'Meer aandacht nodig voor veiligheid bij zwemmen in zee en binnenwateren'

recreatie-zwemmen-afzetting
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
IJmuiden

Er moet meer aandacht komen voor de veiligheid bij het zwemmen in zee en in binnenwateren. Dat stelt Reddingsbrigade Nederland naar aanleiding van drie onderzoeken die over dit thema zijn verschenen in het kader van het project NL Zwemveilig.

Eindelijk onderzoek

Reddingsbrigade Nederland is verheugd dat er nu eindelijk onderzoek wordt gedaan naar hoe de veiligheid bij het zwemmen in zee en in binnenwateren kan worden verbeterd. Jaarlijks verdrinkt een substantieel aantal mensen in open water. Reddingsbrigade Nederland wordt de laatste jaren, met name in de zomermaanden, geconfronteerd met een stroom aan berichten over mensen die in open water in de problemen zijn gekomen. Met de klimaatsveranderingen, de toevloed van nieuwkomers naar ons land en onze veranderende vrijetijdsbestedingen wordt het risico op verdrinken eerder groter dan kleiner. Meer en beter onderzoek helpt om de omvang van het probleem in kaart te brengen en effectieve maatregelen te treffen.

Wetgeving

Reddingsbrigade Nederland maakt zich in het bijzonder zorgen dat er bij een deel van de onderzochte binnenwaterlocaties onduidelijkheid is over wie waarvoor verantwoordelijk is, dat maatregelen in veel gevallen niet worden getroffen op basis van risico’s en dat er vanuit de praktijk vraagtekens worden geplaatst bij de effectiviteit van sommige maatregelen (zoals borden die niet of slecht worden gelezen). Met de overgang naar nieuwe wetgeving is het nu het moment om dit soort zaken beter te regelen. Reddingsbrigade Nederland bepleit dat er meer vanuit hygiëne- en veiligheidsplannen (risico-evaluaties) wordt gewerkt, zoals dit straks ook gaat gelden voor zwembaden. Reddingsbrigade Nederland spant zich in om samen met de partners binnen het project NL Zwemveilig dit te realiseren.

Campagne

In lijn met de bevindingen van lifeguards én sommige toezichthoudende organisaties herkent Reddingsbrigade Nederland dat burgers niet altijd goed geïnformeerd zijn over de risico’s van het zwemmen in open water, en dat een actieve en door alle partijen gedragen campagne nodig is om verdrinkingen te voorkomen. Een dergelijke campagne moet zwemmers beter bewustmaken van risicofactoren als stroming, kou of plotselinge diepteverschillen, en de eisen die dat stelt aan hun zwemvaardigheid. De campagne moet ook tegengaan dat mensen gaan zwemmen zonder dat anderen een oogje in het zeilen houden (gebeurt nu in 47% van de gevallen) of dat er alcohol wordt genuttigd tijdens zwemgelegenheden (9%). Voor beide (alleen zwemmen en alcoholgebruik) geldt dat die het risico op verdrinken verhogen. Reddingsbrigade Nederland is blij met het initiatief van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) om te starten met de Nationale Maand van de Zwemveiligheid. Het bundelen van communicatie-uitingen is een prima eerste stap op weg naar een dergelijke campagne.

Lifeguards

Reddingsbrigade Nederland herkent verder dat lifeguards een preventieve functie vervullen. Lifeguards wijzen zwemmers op risico’s, en hun aanwezigheid leidt ertoe dat burgers veiligheidsmaatregelen beter in acht nemen. Lifeguards vervullen daarnaast veelal ook andere belangrijke taken, zoals het verlenen van EHBO. Reddingsbrigade Nederland wijst erop dat uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de zwemmers (60%) aangeeft het wenselijk te achten dat er toezicht is bij officiële buitenzwemplekken.

Categorie:
Provincie: