dinsdag, 14. mei 2019 - 8:06

Bijna kwart instromers bij politie heeft diverse achtergrond

Foto van politieuniform - MV
Foto: MV
Apeldoorn

De politie heeft dinsdag de jaarcijfers voor de instroom van agenten (aspiranten) met een dubbele culturele achtergrond gepubliceerd.

De instroom van aspiranten met een dubbele culturele achtergrond steeg in absolute zin van 244 in 2016 en 254 in 2017 naar 315 in 2018. Procentueel is er echter sprake van een daling ten opzichte van 2017. In 2016 was de instroom van aspiranten met een dubbele culturele achtergrond 19,5 procent, in 2017 was dat 29 procent en in 2018 was dat percentage 22,4 procent. De samenstelling van de instroom was daarbij van invloed: in 2018 stroomden minder aspiranten op niveau 2 in dan het jaar er voor, terwijl op dat niveau het aandeel aspiranten met een dubbele culturele achtergrond doorgaans het grootst is. Het streefpercentage is 25 procent.

Extra aandacht diversiteit leidinggevenden

In 2018 besteedde het korps meer aandacht aan de diversiteit in achtergrond en gender op leidinggevende posities. Het percentage vrouwen in die posities steeg licht van ongeveer 26 procent in 2016 en 2017, naar bijna 29 procent in 2018. Het aantal vrouwen in de strategische top steeg van 33 procent in 2016 naar 40 procent in 2017 en naar 42 procent in 2018.

Categorie:
Provincie: