maandag, 3. juni 2019 - 11:15 Update: 03-06-2019 12:03

'Ruim 1600 kinderen verdwenen uit asielopvang'

1600 kinderen, asielopvang, weglopen
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Uit cijfers die NRC heeft opgevraagd bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en bij Nidos, blijkt dat in de afgelopen 4,5 jaar ruim 1600 asielkinderen zijn weggelopen uit opvanglocaties.

Nidos is de organisatie die de voogdij heeft over alle alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Nederland.  Volgens de organisaties vertrekt een deel van de kinderen naar familie en vrienden in Duitsland, België en Frankrijk. Maar de organisaties krijgen ook signalen binnen dat de kinderen in een uitbuitingssituatie belanden. De meeste weggelopen kinderen komen uit Marokko, Algerije en Afghanistan. Kinderen uit deze landen maken weinig kans op een verblijfsvergunning, maar er verdwijnen ook veel kinderen uit Syrië en Eritrea en die maken juist wel kans op een verblijfsvergunning. N

RC schrijft dat het aantal kindren dat wegloopt  waarschijnlijk hoger ligt dan tot nu toe bekend was doordat de cijfers van Nidos eerder niet zijn meegerekend. Alleenstaande minderjarige asielzoekers die weinig kans hebben om hier te blijven, gaan meestal naar een asielzoekerscentrum van het COA. Kinderen die hier mogen blijven worden via Nidos geplaatst bij kleinschalige woonvormen.

Het is niet altijd duidelijk waarom kinderen weggelopen. Juriste Martine Goeman van Defence for Children zegt maandag in het NOS Radio 1 Journaal dat jongeren van 18 het risico lopen dat ze worden vastgezet om te worden uitgezet naar hun land van herkomst. Goeman: 'We hebben geen idee waar ze dan terechtkomen.' Volgens Goeman gaat het ook om landenals Afghanistan waar oorlog is.

Wat de uitkomst van hun asielprocedure ook is, jongeren tot 18 jaar hebben gewoon recht op opvang. Goeman: 'Dat ze 'wel bij familie zullen zijn' wordt ook al jaren tegen Unicef en Defence for Children gezegd, maar dat weten we gewoonweg niet. Helaas horen we vaak, bijvoorbeeld via de media, dat het niet goed gaat met deze kinderen en dat ze in uitbuitingssituaties terechtkomen'.  Ook deze kinderen hebben volgens Goeman het recht om beschermd te worden.

Het is niet alleen een Nederlands probleem. Europol schatte eerder al dat het om zo'n 10.000 kinderen gaat in Europa. 

Categorie:
Provincie: