donderdag, 27. juni 2019 - 13:15 Update: 27-06-2019 13:38

Geen toename afval, wel steeds beter gescheiden

afval-plastic-recycle
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Nederlandse gemeenten zamelden in 2018 8,5 miljard kilogram huishoudelijk afval in. Dat komt neer op 494 kilo per inwoner. Daarvan was 206 kilogram gemengd restafval en 288 kilogram gescheiden ingezameld afval. De inzameling van hout en textiel neemt sinds de afloop van de economische crisis toe. Dat blijkt donderdag uit nieuwe cijfers van het CBS.

Beter gescheiden

Sinds het einde van de economische crisis is de hoeveelheid huishoudelijk afval met ongeveer 495 kilogram per inwoner jaarlijks nagenoeg gelijk gebleven. In die periode is er wel steeds meer afval gescheiden ingezameld. In 2018 zamelden de gemeenten 35 kilogram per inwoner meer gescheiden afval in dan in 2013. In die periode nam daardoor het gemengd ingezameld afval af met 36 kilogram per inwoner. Het percentage gescheiden ingezameld afval was in 51 procent in 2013 en 58 procent in 2018.

Grote verschillen per gemeente

Huishoudens hebben de afgelopen decennia steeds meer mogelijkheden gekregen om afval gescheiden in te leveren, via afvalcontainers of de milieustraat. Er zijn verschillen per gemeente. In de grote steden wordt minder vaak gft-afval gescheiden omdat kleinbehuisden geen ruimte hebben voor een gft-container. Plastic verpakkingen werden in het verleden apart ingezameld, maar veel gemeenten zijn er recent toe overgegaan om plastic verpakkingen samen met drankenkartons en blik in te zamelen. Daarnaast laten steeds meer gemeenten hun afval na inzameling scheiden waarbij bijvoorbeeld verpakkingen voor recycling beschikbaar komen. Het resultaat van dit nascheiden is niet in de cijfers begrepen. In dit artikel zijn daarom geen cijfers over plastic verpakkingen als afzonderlijke categorie opgenomen.

Meer grof en fijn afval, minder papier

Huishoudelijk afval wordt onderverdeeld in gemengd afval dat bestemd is voor nascheiding en/of verbranding, fijn gescheiden afval als glas en papier, dat vaak via bakken wordt verzameld en grof afval dat veelal via de milieustraat wordt verzameld. Zowel de hoeveelheid gescheiden ingezamelde fijn als grof afval neemt de laatste jaren toe. Een uitzondering is papier. In 2010 werd per inwoner nog 64 kilogram papier en karton ingezameld, in 2018 was dat 50 kilogram. De reden hiervoor is de toename van digitale media en de afname van het gebruik van papieren kranten en post.

Meer textiel en meer hout

Tijdens de economische crisis nam de consumptie af en daarmee ook de hoeveelheid ingezameld afval. In 2008 werd 561 kilogram huishoudelijk afval per inwoner ingezameld, in 2014 was dat 498 kilogram. Deze hoeveelheid is na afloop van de crisis niet toegenomen, maar sinds 2014 iets afgenomen. Van enkele typen afval zijn we na de crisis wel meer gaan weggooien. Voor de economische crisis van 2008 werd 4,2 kilogram textiel per inwoner ingezameld. Aan het einde van de crisis in 2013 was dit 3,8 kilogram. In 2018 was de hoeveelheid weer 4,8 kilogram. Ook worden er sinds het einde van de crisis onder andere meer bruikbare huisraad en A- en B-houtafval ingezameld.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):