vrijdag, 28. juni 2019 - 20:57 Update: 29-06-2019 9:08

Kabinet presenteert klimaatakkoord, wat gaat de burger ervan merken?

klimaatakkoord, presenteren, kabinet, maatregelen
Foto: fbf
Den Haag

Het kabinet heeft vrijdag het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd.

Met de maatregelen uit het akkoord moet Nederland de klimaatdoelen gaan halen, zo denkt het kabinet. De maatregelen moeten er voor zorgen dat er in 2030 bijna 50 procent minder CO2 wordt uitgestoten ten opzichte van 1990. Aan het akkoord hebben meer dan 100 partijen lang meegewerkt. Vice-premier Hugo de Jonge (CDA) tegen de NOS: 'Het is haalbaar en betaalbaar'. 

De lasten van het verminderen van de broeikassen worden volgens het kabinet eerlijk verdeeld over burgers en bedrijven. De huishoudens zouden zo veel mogelijk ontzien zijn. Minister Wiebes benadrukt dat mensen niet van vandaag op morgen aanpassingen hoeven door te voeren. 'Daarvoor hebben we 30 jaar lang de tijd'. 

De belangrijkste maatregelen op een rij:

-De belasting op gas gaat met 10 cent per kubieke meter omhoog. Die verhoging wordt geleidelijk ingevoerd

-De heffing op elektriciteit wordt lager. Dit moet mensen stimuleren om bijvoorbeeld hun gasfornuis in te ruilen

-Huishoudens gaan ook minder energiebelasting betalen. Bedrijven gaan juist meer bijdragen aan de subsidiëring van duurzame energie

-In 2021 moeten alle gemeenten bekendmaken wanneer welke wijk in Nederland van het gas af gaat

-De Nederlandse industrie krijgt vanaf 2021 te maken met een CO2-belasting: eerst betalen bedrijven 30 euro over elke ton CO2 die te veel wordt uitgestoten. Dat bedrag kan oplopen tot 150 euro per ton in 2030

-Het doel blijft dat in 2030 alle nieuw verkochte auto's elektrisch zijn. Om de aanschaf te stimuleren hoeft er tot 2024 geen aanschafbelasting te worden betaald voor een elektrische auto, daarna gaat een vast bedrag  van 360 euro per auto gelden

-Het kabinet wil dat er vanaf 2026 een vorm van rekeningrijden komt

-Land- en tuinbouw kunnen rekenen op een extra investering van bijna 1 miljard euro voor verduurzaming en het terugdringen van de veestapel

-Voor 2030 moeten alle kolencentrales in Nederland dicht zijn. Er zijn er nu nog vijf. Vast staat al dat de Hemwegcentrale in Amsterdam op 1 januari wordt gesloten

Waterstof als brandstof

Het kabinet ziet een belangrijke rol weggelegd voor waterstof als brandstof voor zwaar verkeer zoals ov-bussen, vrachtwagens 'en mogelijk ter vervanging van dieseltreinen'. Het gebruik van kernenergie wordt niet uitgesloten, maar er worden ook nog geen concrete stappen genomen. Vooralsnog geen maatregelen voor lucht- en scheepvaartverkeer. De luchtvaart zou toch ook een stevige bijdrage moeten leveren aan het verminderen van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2).