woensdag, 10. juli 2019 - 16:47 Update: 10-07-2019 17:02

Onderzoek naar faillissement Slotervaartziekenhuis opnieuw afgewezen

mc-slotervaart
Foto: Bon
Amsterdam

De curatoren van het voormalige Slotervaartziekenhuis worden niet opgedragen onderzoek te doen naar de rechtmatigheid van het faillissement van het ziekenhuis. Ook zal de rechtbank hen niet opdragen om met de gemeente in onderhandeling te gaan over de overname van het vastgoed. Beide verzoeken van de gemeente hiertoe zijn woensdag door de rechtbank Amsterdam afgewezen.

100%-akkoord

Net als de rechter-commissaris concludeert de rechtbank in hoger beroep dat een faillissementsonderzoek niet op zijn plaats is. Zo’n onderzoek zou niet in het belang zijn van de schuldeisers nu de curatoren vastgoedbedrijf Zadelhoff bereid hebben gevonden een zogenaamd 100%-akkoord te financieren. Hiermee garandeert Zadelhoff dat alle schulden van het ziekenhuis zullen worden afgelost.

Vergelijkbaar onderzoek al toegezegd

Niet alleen zou het rechtmatigheidsonderzoek zelf veel tijd en geld kosten, ook de kosten voor het beheer van het gebouw – circa 300.000 euro per maand – zouden gedurende het onderzoek door blijven lopen. Hierbij bestaat het risico dat deze kosten uiteindelijk ten laste zouden komen van de schuldeisers. Daarnaast heeft Zadelhoff toegezegd een op een faillissementsonderzoek gelijkend onderzoek in te zullen stellen. De huidige aandeelhouders van het ziekenhuis hebben daarbij bovendien aangegeven hun toekomstige aandeelhouderspositie van de uitkomst van dit onderzoek af te laten hangen. Ten slotte concludeert de rechtbank dat de gemeente geen nadere concrete informatie naar voren heeft gebracht waaruit mogelijke onrechtmatigheden rond het faillissement zou blijken.

Gemeente kan zelf een nieuw bod doen

De rechtbank gaat ook niet mee in het verzoek van de gemeente om de curatoren te bevelen met haar in onderhandeling te gaan voordat een definitieve deal met Zadelhoff wordt gesloten. Een eerder door de gemeente uitgebracht bod is door de curatoren verworpen. Tijdens de behandeling van de zaak bleken de curatoren bereid te zijn om bij een nieuw, aangepast bod opnieuw met de gemeente in gesprek te gaan. Er staat de gemeente dan ook niets in de weg om een tweede bod te doen. Volgens de gemeente ontbreekt het aan voldoende informatie om een nieuw bod te kunnen overwegen, maar die stelling is onvoldoende onderbouwd.

Categorie:
Provincie: