vrijdag, 12. juli 2019 - 15:35 Update: 12-07-2019 16:56

Stopzetten kinderopvang toeslag door Belastingdienst was niet terecht

Foto van belasting envelop geld | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Rotterdam

De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag een jonge moeder, die een zaak tegen de Belastingdienst was gestart omdat ze vond dat die ten onrechte haar toeslag voor kinderopvang had stopgezet, in het gelijk gesteld. Dit meldt de rechtbank vrijdag.

Schadevergoeding

Kort voor de zitting van 8 juli 2019 heeft de Belastingdienst beslist dat de vrouw alsnog een groot gedeelte van de toeslag waar deze zaak over ging zou ontvangen. Dat besluit heeft er echter niet toe geleid dat de vrouw de zaak heeft ingetrokken. Er was namelijk nog onduidelijkheid over een aantal toeslagen en het vraagstuk van een schadevergoeding.

Voorschot aan vrouw betalen

De rechtbank is van oordeel dat het besluit van de Belastingdienst om de toeslag van de vrouw stop te zetten onrechtmatig is. De Belastingdienst moet niet alleen toeslagen alsnog uitbetalen maar ook schade aan de vrouw vergoeden. Daar het mislopen van de toeslagen zijn bij de vrouw schulden ontstaan en heeft zij langer over haar studie gedaan. De rechtbank heeft bepaald dat de Belastingdienst alvast een voorschot op de schadevergoeding moet betalen. Het exacte schadebedrag moet nog worden vastgesteld.

Inzage dossier

Daarnaast heeft de rechtbank beslist dat de vrouw en haar advocaat inzage krijgen in het dossier van de Belastingdienst dat betrekking heeft op het onderzoek naar het door de vrouw ingeschakelde gastouderbureau. De vrouw hoopt hiermee meer duidelijkheid te krijgen over de gang van zaken.

Categorie:
Provincie: