zaterdag, 14. september 2019 - 17:16 Update: 14-09-2019 17:57

'Schoolprestaties dalen door tekort aan leraren'

schoolprestatie, achteruit, lerarentekort
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

De leerresultaten van Nederlandse kinderen gaan achteruit door het tekort aan leraren.

Dat blijkt uit een enquête die CNV Onderwijs en het Algemeen Dagblad hielden onder een kleine drieduizend leraren, schooldirecteuren en onderwijsondersteuners.  Negentig procent van hen stelt dat het kennisniveau van leerlingen bij rekenen en taal en begrijpend lezen achteruit gaat. 

Grote uitval leraren

Vooral de grote uitval van leraren en de steeds wilssende gezichten voor de klas zijn funest voor de leerresultaten. Dit schrijft het AD zaterdag. Door de vele wissenlende gezichten krijgen de kinderen niet altijd alle lesstof. En daarnaast kunnen ze soms de lesstof niet genoeg oefenen, waardoor ze de toetsen slechter maken.  Een leerkracht verklaart in de krant: 'We hebben meer uitstroom naar lagere niveaus van voortgezet onderwijs dan vijf jaar geleden, slechtere Cito-scores en een beperktere woordenschat’.'

In het onderzoek hebben kreten als "lagere toetsresultaten", "te weinig continuïteit" en "basiskennis ontbreekt" de overhand. De leraren zien dat kinderen moeite hebben met tafels en breuken en dat er te weinig parate kennis is. Ook begrijpend lezen is vaak ondermaats, merkt een docent. 'Doordat ze teksten niet goed kunnen analyseren, hollen de andere vakken ook achteruit.'

Leerlingen ook onrustiger 

Volgens Jan de Vries van CNV Onderwijs is het duidelijk dat een groot deel van de problemen te maken heeft met het lerarentekort. De Vries: 'Je ziet verschil tussen scholen en klassen waar weinig uitval is en plekken waar er veel tekorten zijn.' Maar behalve dat de schoolprestaties lijden onder het lerarentekort is er meer. De Vries zegt dat 70 procent van de docenten ziet dat leerlingen onrustiger zijn. Ze krijgen minder individuele aandacht. En doordat er vaak gewisseld wordt van docent bouwen ze ook geen band op met hun leraren. 'Ze raken het vertrouwen kwijt en bouwen spanning op', aldus een van de respondenten van de Enqu^te. 

 

Categorie:
Provincie: