vrijdag, 6. december 2019 - 7:50

Uitgaven aan R&D 4 procent hoger in 2018

Foto van studenten | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs gaven in 2018 ongeveer 16,7 miljard euro uit aan Research en Development (R&D) met eigen en ingeleend personeel. Deze uitgaven waren nog niet eerder zo groot. Noord-Brabant is koploper op het gebied van private R&D-uitgaven. Dit blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het CBS over R&D en uit de recent verschenen publicatie ICT, Kennis en Economie.

In 2018 zijn de uitgaven van bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs aan R&D uitgevoerd met eigen en ingeleend personeel met ongeveer 4 procent gegroeid. De uitgaven van bedrijven namen ten opzichte van 2017 met 576 miljoen toe en kwamen uit op 11,2 miljard euro. Instellingen lieten, met 56 miljoen euro meer, een groei zien naar 968 miljoen euro. De uitgaven van het hoger onderwijs namen met 44 miljoen euro toe naar bijna 4,6 miljard.

De R&D-statistiek heeft een revisie ondergaan. Hierdoor zijn de R&D-indicatoren over de periode 2013-2018 veranderd ten opzichte van eerdere publicaties.

R&D-intensiteit Nederland stabiel

Door R&D-uitgaven af te zetten tegen het bruto binnenlands product kan de R&D-intensiteit worden berekend. Deze R&D-intensiteit kwam in 2018 uit op 2,16 procent. De R&D-intensiteit is daarmee 0,02 procentpunt lager dan in 2017, maar 0,01 procentpunt hoger dan in de jaren daarvoor.

Met een R&D-intensiteit van 2,16 procent in 2018 scoort Nederland iets boven het Europees gemiddelde van 2,11 procent. Zweden, Oostenrijk en België besteden een vergelijkbaar bedrag aan R&D als Nederland, maar door een lager bbp is de R&D-intensiteit in deze landen groter. Door een lager inwoneraantal liggen hun uitgaven per inwoner ook hoger. Het Verenigd Koninkrijk en Italië geven meer uit aan R&D, maar de R&D-intensiteit is in deze landen kleiner dan in Nederland. Ook Frankrijk geeft meer uit, maar de R&D-intensiteit in Frankrijk is vergelijkbaar met die van Nederland.

Categorie:
Provincie: