donderdag, 12. december 2019 - 16:34 Update: 13-12-2019 8:38

Aantal strafontslagen blijft nagenoeg gelijk

Politieagent
Den Haag

Het aantal (voorwaardelijke) strafontslagen bij de politie is de afgelopen drie jaar ongeveer gelijk gebleven. Dat blijkt uit cijfers die de politie vandaag publiceert. Omdat de politie transparant wil zijn over het aantal integriteitsschendingen, publiceert zij daar regelmatig over. Onlangs kondigde de politie aan vanaf 2020 uitgebreider over integriteitsschendingen te zullen rapporteren en publiceerde cijfers over integriteitschendingen binnen het korps die niet direct tot ontslag hebben geleid, maar tot andere vorm van strafoplegging (conform artikel 77 van het BARP). Voortaan wordt er in de jaarverantwoording zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de Registratie integriteitsschendingen openbaar bestuur en politie.

Integer handelen

Integriteit is een van de kernwaarden van de politie. Burgers mogen verwachten dat de politie integer is en handelt. Het geweldsmonopolie, de handhaving van regels en de mogelijkheid om mensen hun vrijheid te ontnemen, scheppen die extra verantwoordelijkheid. De politie en haar medewerkers moeten het goede voorbeeld geven. Signalen van integriteitsschendingen door politiemensen worden altijd onderzocht. Voor politiemensen die misbruik maken van hun positie en over de schreef gaan, is geen plaats in de organisatie. De politie moet betrouwbaar zijn en is open en transparant op momenten dat er sprake is van zulke schendingen. De politie brengt zelf zaken naar buiten en volgt daarbij een vastgesteld protocol.

Integriteitsschendingen leidend tot strafontslag

In lijn met het voornemen om vanaf 2020 voortaan per categorie te rapporteren en naar aanleiding van verzoeken van NOS en RTL, maakt de politie vandaag de integriteitsschendingen leidend tot (voorwaardelijk) strafontslag over de jaren 2016, 2017 en 2018 openbaar. De politie meldde het totaal aantal (voorwaardelijke) strafontslagen plus de top drie categorieën voorgaande jaren al in de jaarverantwoording. Ook in losse berichtgeving publiceerde de politie over het aantal integriteitsschendingen en over oriënterende, disciplinaire en strafrechtelijke onderzoeken die de politie start.

Categorie: