dinsdag, 21. januari 2020 - 10:16

Thuiszorgmedewerker bijna 2 jaar ouder dan 10 jaar geleden

Foto van bord thuiszorg
Foto: Archief FBF.nl
Leiden

De gemiddelde leeftijd van een thuiszorgmedewerker is in 10 jaar tijd gestegen van 43 naar 45 jaar oud. Met name vrouwelijke medewerkers in de thuiszorg zijn gemiddeld ouder dan 10 jaar geleden. Deze stijging draagt sterk bij aan de toenemende druk op de arbeidsmarkt in de thuiszorg. Dit en meer blijkt uit een analyse door Zuster Jansen.

Gelderse en Brabantse medewerkers het oudst

Medewerkers in de thuiszorg blijken over het algemeen steeds ouder. Dit onderstreept eerdere onderzoeken van onder meer adviescommissie Werken in de Zorg, waarin werd aangenomen dat er in Nederland onvoldoende jonge (blijvende) aanwas van medewerkers is.

Vooral in Gelderland en Noord-Brabant komen thuiszorgorganisaties voor grote uitdagingen te staan. Met een gemiddelde leeftijd van bijna 46 jaar zijn hun medewerkers in deze provincies namelijk gemiddeld het oudst. In Groningen zijn thuiszorgmedewerkers daarentegen het jongst, met een gemiddelde leeftijd van 43,5 jaar.

Mannen versus vrouwen

Hoewel het aandeel mannen de afgelopen tien jaar met 8% is toegenomen, bestaat thuiszorgpersoneel nog altijd voor ruim 90% uit vrouwelijke medewerkers. Enkel in Drenthe is het aandeel mannelijke thuiszorgmedewerkers groter dan 10 procent. In de zoektocht naar nieuw zorgpersoneel, lijkt hier dus een grote kans te liggen.

Categorie:
Provincie: