vrijdag, 14. februari 2020 - 8:57

Schiphol verwerkt weer meer passagiers

Schiphol
Foto: fbf
Schiphol

Het aantal passagiers op Amsterdam Schiphol Airport is in 2019 met 0,9 procent toegenomen tot in totaal 71,7 miljoen passagiers. Schiphol blijft een van Europa's best verbonden luchthavens met een netwerk dat groeide naar 332 directe bestemmingen (2018: 327), waarvan 138 intercontinentaal (2018: 135). Het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol bedroeg 496.826, een afname van 0,5 procent ten opzichte van 2018. Het vrachtvolume vertoonde een verdere daling met 8,5 procent naar 1,57 miljoen ton.

In 2019 heeft Schiphol 860 miljoen euro geïnvesteerd in de Roadmap Safety Improvement Schiphol en vergroting van luchthavencapaciteit, klantervaring,operationele efficiëntie en duurzaamheid (2018: 581 miljoen euro). Deze investeringen omvatten onder meer de ontwikkeling van de nieuwe pier, de herinrichting van Terminal 1, uitbreiding van platformen en baanonderhoud, nieuwe business lounges in de terminal, de uitbreiding van parkeergarage P3 en het kantoorgebouw The Base D. Onze investeringen in de kwaliteit van onze dienstverlening hebben over de hele linie geresulteerd in een hogere klantwaardering. Onze investeringen in duurzaamheid bestonden onder meer uit investeringen om de bouw van Europa's eerste fabriek voor biokerosine mogelijk te maken en in een onderzoek naar de productie van synthetische kerosine op basis van zonne-energie en afgevangen CO2. We blijven ons onverminderd inspannen voor emissievrije luchthavens in 2030 door onze investeringen in elektrisch busvervoer, elektrisch materieel zoals e-GPU's en zonnepanelen.

Een aantal verstoringen heeft onze bedrijfscontinuïteit beinvloed. In juli heeft een onderbreking in het systeem van de brandstofleverancier gezorgd voor een grote verstoring van de vluchtoperatie, met veel annuleringen en gestrande passagiers tot gevolg. TNO heeft onderzoek gedaan naar deze verstoring en de aanbevelingen van TNO worden geimplementeerd, evenals de aanbevelingen en de lessen die we getrokken hebben uit de stroomstoring in 2018.

In 2019 heeft Schiphol solide financiële resultaten behaald. Het nettoresultaat steeg naar 355 miljoen euro (2018: 279 miljoen euro). De netto-omzet is toegenomen met 7,0 procent naar 1.615 miljoen euro (2018: 1.509 miljoen euro). De hogere netto-omzet is voornamelijk te danken aan hogere havengelden, autoparkeergelden en andere inkomsten uit passagiersgerelateerde activiteiten. De bedrijfslasten zijn gestegen met 6,8 procent naar 1.332 miljoen euro (2018: 1.248 miljoen euro).

2020 wordt een cruciaal jaar met politieke besluitvorming over de ingebruikname van Lelystad Airport, de verdere ontwikkeling van Schiphol op de middellange termijn en de contouren van de luchtvaart richting 2050. Lelystad Airport is bijna gereed voor opening voor commercieel vliegverkeer. De koers die het kabinet heeft gekozen geeft vorm aan de toekomst: gematigde en gecontroleerde groei gecompenseerd door een daling van het aantal mensen dat ernstige geluidshinder ondervindt. Samen met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de luchtvaartmaatschappijen hebben we belangrijke initiatieven ontwikkeld voor het terugdringen van geluidsoverlast, milieu-impact en fijnstof. We staan in de startblokken om deze initiatieven samen met onze buren in gang te zetten.

Categorie:
Provincie: