donderdag, 20. februari 2020 - 10:22

Den Haag wil betere positie sekswerker door verplaatsing raamprostitutie

Prostitué in haar peeskamer
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De gemeente Den Haag verkent de mogelijkheid om de raamprostitutie naar de Sporendriehoek te verplaatsen. Op deze plek, die ligt op de grens van stadscentrum en Binckhorst, overweegt de gemeente een nieuw erotisch centrum mogelijk te maken. De verplaatsing is gericht op faciliteren van legale werkplekken en moet leiden tot betere voorzieningen, meer zicht op veiligheid en meer zekerheid voor sekswerkers. Zo vermindert de kans dat prostitutie weglekt naar illegale circuits.

Onderzoek heeft uitgewezen dat voor de verplaatsing draagvlak is onder sekswerkers, mits dit niet leidt tot een tijdelijke sluiting van hun huidige ramen. Wethouders Boudewijn Revis (Stadsontwikkeling) en Kavita Parbhudayal (Zorg & Volksgezondheid) hebben vandaag hun voornemen bekend gemaakt. 

“De gezondheid en veiligheid van sekswerkers staat hierbij voorop. Deze verplaatsing zou de kans bieden om een centrum te ontwerpen dat aan alle wensen en eisen voldoet op het gebied van hygiëne en arbeidsomstandigheden. Goede voorzieningen in combinatie met veiligheidsmaatregelen zullen bijdragen aan de fysieke en mentale gezondheid van de sekswerkers”, zegt Kavita Parbhudayal.

“Als we niets doen, verdwijnt prostitutie naar de illegaliteit en verloederen Doublet-, Geleen- en Hunsestraat steeds verder, met alle negatieve gevolgen van dien. Daarom wordt het tijd stappen te gaan zetten naar een nieuwe locatie, waar we goed grip op kunnen houden. Dat doen we zonder publiek geld daarvoor in te zetten,” zegt Boudewijn Revis.

Er zijn inmiddels marktverkenningen gedaan en uiteraard is ook gekeken naar de leefbaarheid in de beide buurten waar nu de raamprostitutie is gevestigd. Uit al deze onderzoeken is gebleken dat de verplaatsing haalbaar en betaalbaar kan zijn. De gemeente Den Haag heeft het voornemen de verplaatsing te faciliteren, maar er zelf geen (publiek) geld in te investeren. Dat moeten private partijen gaan doen, waarmee inmiddels de eerste verkennende gesprekken zijn gevoerd.

De sporendriehoek ligt middenin het gebied waar Den Haag werkt aan de groei van de stad. Het is vlakbij de nieuwe woon-werkwijk de Binckhorst en tussen twee grote Haagse intercitystations. Daarmee geeft de gemeente een duidelijk signaal af: prostitutie heeft een plek in de moderne stad. 

Illegale prostitutie blijft de gemeente ondertussen tegengaan. Ook worden hulptrajecten onverminderd door de gemeente gesteund om sekswerkers die dat willen uit de prostitutie te halen. Samen met politie en hulpverleningsorganisaties wordt loverboy-problematiek stevig aangepakt. Ook gaat de gemeente bedrijven vaker controleren op illegale prostitutie, uitbuiting en mensenhandel.

Volgende stap van de gemeente is nu om samen met betrokkenen een nota van uitgangspunten op papier te zetten. Op basis daarvan kan dan een concreet ontwikkelplan worden gemaakt. Tegelijk gaat de gemeente actief in gesprek met de omwonenden.  

Categorie:
Provincie: