woensdag, 11. maart 2020 - 10:20

Ombudsman: neem knelpunten weg voor agent met PTSS

Foto van politieuniform - MV
Foto: MV
Den Haag

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft de minister van Justitie en Veiligheid opgeroepen de knelpunten op te lossen die agenten met posttraumatische stressstoornis (PTSS) ervaren bij de politie. Van Zutphen: 'Ik zie dat PTSS bij de politie de aandacht van de politiek heeft. Ook de politievakbonden trekken hard aan de bel over de problemen die spelen. Ik ga er dan ook van uit dat de minister mijn oproep ter harte neemt en vlot de knelpunten wegneemt.'

Vier knelpunten

De ombudsman heeft zo'n twintig klachten gekregen van (ex)agenten die PTSS hebben door hun werk en hij heeft ook gesprekken gevoerd met politievakbonden. Hieruit komen vier knelpunten naar voren waarmee agenten met PTSS kampen bij hun werkgever en die urgent om een oplossing vragen:

1.      Het kost de agenten bijzonder veel tijd en moeite medische kosten vergoed te krijgen.             Stukken raken bijvoorbeeld zoek, declaraties indienen is omslachtig en ze moeten
         steeds dezelfde stukken aanleveren.

2.      De procedure om PTSS als beroepsgerelateerde ziekte erkend te krijgen is moeizaam.
         Zo moet iemand met bewijs komen van incidenten die geleid hebben tot de PTSS.

3.      De coulance is zoek bij de procedure voor smartengeld en schadevergoeding.
         Door steeds strengere toepassing van de regels is vergoeding van restschade nu bijna
         onmogelijk.

4.      De re-integratie voor agenten met erkende PTSS is vaak moeizaam. Onder meer
         omdat PTSS op de werkvloer nog niet door alle leidinggevenden en collega's
         geaccepteerd is. 

De Nationale ombudsman roept de minister dan ook op te komen met oplossingen voor de moeizame afhandeling van de nota's zorgkosten, de belemmeringen in het proces, erkenning van PTSS als beroepsziekte, het gebrek aan coulance bij de behandeling van schadeclaims en het tekort aan passende re-integratie mogelijkheden. Hij blijft de verdere ontwikkelingen rond PTSS bij de politie nauwgezet volgen.

Categorie:
Provincie: