woensdag, 11. maart 2020 - 21:13

Vier nieuwe besmettingen met coronavirus in St. Jansdal ziekenhuis

temperatuur-corona-handschoenen
Foto: Pixabay/leo2014
Harderwijk

In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, zijn vier nieuwe patiënten positief getest op het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2). Twee patiënten zijn opgenomen en twee patiënten zijn na beoordeling weer naar huis gegaan. Ook hier volgt een nieuw contactonderzoek onder medewerkers en patiënten. Bij de thuispatiënten neemt de GGD verdere acties.

Beschermende maatregelen

De betreffende patiënten worden conform protocol verpleegd in isolatie. Andere patiënten die in contact zijn geweest met deze patiënten worden geïsoleerd verpleegd en nauwkeurig gecontroleerd op ziekteverschijnselen. St Jansdal heeft nauw contact met GGD Noord Oost Gelderland.

Isolatiemaatregelen

Door gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen en goede handhygiëne kan de zorg veilig gegeven worden. Verpleging en artsen van St Jansdal zijn gewend om patiënten te verzorgen in isolatie, waarbij de zorg aan anderen gewoon doorgaat. 

Operaties en (polikliniek)bezoeken

De besmettingen hebben vooralsnog geen gevolgen voor de patiëntenzorg in St Jansdal. Alle geplande operaties en (polikliniek)bezoeken gaan gewoon door. Wel heeft het ziekenhuis extra voorzorgsmaatregelen genomen. Zij vraagt patiënten en bezoekers niet te komen bij luchtwegklachten (hoesten, benauwdheid en/of koorts vanaf 38 graden). Ook biedt het St Jansdal patiënten de mogelijkheid om een telefonisch consult aan te vragen in plaats van een reguliere afspraak. Medewerkers schudden tijdelijk geen handen meer en patiënten mogen maar twee bezoekers per dag ontvangen. De voorlichtingsbijeenkomsten tot begin april zijn geannuleerd. 

Relinde Weil, voorzitter Raad van Bestuur: “Wij begrijpen dat de genomen maatregelen voor iedereen vervelend zijn. Bezoekers, medewerkers en patiënten gaan nu de gevolgen merken van het coronavirus in ons ziekenhuis. We doen dit om onze kwetsbare patiënten en medewerkers te beschermen. We willen hiermee de kans op het overbrengen van het virus verkleinen. We merken aan de vragen die gesteld worden dat mensen zich zorgen maken. We verwijzen hen naar onze website voor de veelgestelde vragen en antwoorden. Mensen kunnen zich ook altijd tot het RIVM wenden of bellen met 0800 - 1351.”

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: