maandag, 8. juni 2020 - 16:36 Update: 08-06-2020 16:48

'Aanpak stikstofproblematiek onvoldoende'

Aanpak stikstofproblematiek onvoldoende
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De huidige aanpak van de stikstofproblematiek in Nederland is niet voldoende. De structurele aanpak vraagt, naast generieke maatregelen, om gebiedspecifiek maatwerk. Dat staat in het eindrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek.

Het Adviescollege is van mening dat een ambitieuze doelstelling nodig is en adviseert de stikstofuitstoot in 2030 te halveren. Dit is niet alleen een vereiste om de natuurdoelen te halen, maar is ook nodig om de mogelijkheden voor toestemmingverlening voor economische activiteiten te verbeteren. Het omzetten van onze aanbevelingen in concreet beleid, wetgeving en effectieve maatregelen zal een grote inspanning vragen van alle betrokkenen: overheden, semipublieke partners, private partijen en burgers.

Het streven van het kabinet is om de stikstofuitstoot in 2030 met 26 procent te verminderen, maar dat is volgens de commissie niet genoeg. Dat zou 50 procent moeten zijn, en dan niet als streven maar als verplichting. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):