woensdag, 17. juni 2020 - 9:13 Update: 17-06-2020 11:17

Bijna helft Nederlanders heeft keuze bevestigd in Donorregister

donor-registratie
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Op 2 januari 2020 stond 49 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder geregistreerd in het Donorregister. Dat zijn 6,9 miljoen mensen, 556 duizend meer dan op 2 januari 2019. Dat blijkt uit cijfers die het CBS en het Donorregister woensdag bekend hebben gemaakt.

Toename

De toename van het aantal toestemmingen met of zonder donatiebeperking is meer dan de jaren daarvoor. Het aantal mensen dat expliciet geen toestemming voor orgaandonatie geeft, nam ook meer toe dan de jaren daarvoor.

'Automatisch' donor

Op 1 juli 2020 wordt de nieuwe donorwet ingevoerd. Deze wet regelt dat alle inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder, wanneer zij geen andere keuze vastleggen, in het Donorregister worden opgenomen met de vermelding ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. 51 procent van de Nederlanders van 18 jaar of ouder was begin 2020 nog niet geregistreerd in het Donorregister.

Toestemming met of zonder donatiebeperking

Op 2 januari 2020 stonden ruim 6,91 miljoen mensen van 18 jaar of ouder geregistreerd, een jaar eerder (2 januari 2019) waren dat bijna 6,36 miljoen. Het aantal mensen van 18 jaar of ouder dat toestemming geeft voor donatie met of zonder donatiebeperking neemt jaarlijks toe. De toename is in 2020 groter dan de jaren daarvoor. Begin 2020 waren er 130 duizend meer toestemmingen geregistreerd dan begin 2019. 

Geen toestemming

Het aantal mensen dat expliciet geen toestemming voor orgaandonatie geeft, neemt sinds 2016 toe, van bijna 1,6 miljoen in 2016 tot 1,9 miljoen personen in 2019 en 2,3 miljoen in 2020. Begin 2020 gaf 55 procent van de geregistreerde mensen van 18 jaar of ouder aan donor te willen zijn, 34 procent gaf geen toestemming en 11 procent wenste de keuze hierover aan een nabestaande of een aangewezen persoon te laten.

Donorwet gaat 1 juli 2020 in

Op 1 juli 2020 gaat de donorwet in en krijgen alle Nederlanders van 18 jaar of ouder vanaf 1 september 2020 een brief. Met de vraag om hun keuze over orgaandonatie en weefseldonatie vast te leggen in het Donorregister. 

Er zijn 4 keuzemogelijkheden:

1) Ja, ik geef toestemming voor orgaandonatie.
U wilt donor worden. Misschien wilt u sommige organen en weefsels niet doneren. U kunt dit invullen.
2) Nee, ik geef geen toestemming.
U wilt geen donor worden.
3) Mijn partner of familie beslist.
U wilt dat uw partner of familie voor u kiest na uw overlijden.
4) De door mij gekozen persoon beslist. 
U wilt dat iemand anders voor u kiest na uw overlijden.

Keuze altijd weer te veranderen

Mensen kunnen hun keuzes in het Donorregister elk moment veranderen. Begin 2020 hebben 38 duizend mensen hun keuze veranderd van ‘toestemming’ naar ‘geen toestemming’ en 20 duizend mensen pasten hun keuze in de omgekeerde richting aan van ‘geen toestemming’ naar ‘toestemming’. Vooral 50- tot 70-jarigen hebben hun keuze aangepast.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):