maandag, 22. juni 2020 - 20:22

Internationale Conferentie Persvrijheid nu in december in Den Haag

Persvrijheid
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De World Press Freedom Conference (WPFC 2020) wordt in vernieuwde digitale vorm op 9 en 10 december in Den Haag gehouden. Dit wereldwijde evenement over persvrijheid zou oorspronkelijk al in april plaatsvinden, maar moest door de COVID-19 crisis worden uitgesteld. De conferentie - georganiseerd door UNESCO en Nederland - wordt nu grotendeels een online evenement. Met diverse internationale deelnemers aanwezig in het Haagse World Forum en vele honderden via het internet. Daaronder ook meerdere gerenommeerde mediapersoonlijkheden. Thema van de conferentie is ‘Journalism without Fear or Favour’. 10 december is de internationale dag van de mensenrechten.

Straffeloosheid

WPFC 2020 zet zich in voor het steunen van vrije, betrouwbare en onafhankelijke media. En voor bescherming van de journalistiek tegen bestaande en nieuwe vormen van ongewenste controle, druk of invloed van buitenaf. Cijfers van UNESCO laten zien dat in de periode 2006-2019 meer dan 1.100 journalisten zijn vermoord. Slechts in tien procent van de zaken leidde dat tot juridische vervolging. Kortom, de straffeloosheid van misdaden begaan tegen journalisten is onaanvaardbaar hoog. Een situatie die in veel landen leidt tot een klimaat van angst en geweld, die haaks staat op de noodzaak om het publiek te voorzien van essentiële informatie om te komen tot een vrijere en welvarender samenleving. ‘Redenen genoeg om stevig op te komen voor persvrijheid en de handen ineen te slaan, samen met UNESCO en andere organisaties en mensen die zich hiervoor inzetten’, aldus minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, die gastheer is van WFPC 2020.

Digitaal

Net als de aanvankelijk geplande conferentie in april zal het evenement in december mediaprofessionals uit de hele wereld samenbrengen. Zoals journalisten, mediaondernemers, juristen en NGO’s. Vanuit het Haagse World Forum als hoofdlocatie vindt een reeks sessies plaats, variërend van debatten, live talkshows en interactieve paneldiscussies, waarbij verbinding wordt gelegd met deelnemers in het buitenland. Anders dan de opzet in april, kunnen grote aantallen deelnemers het evenement nu via een virtueel conferentieplatform volgen én actief meedoen. Ook krijgen de deelnemers digitale toegang tot online exposities, video’s en films over persvrijheid. 

COVID-19 pandemie

De wereldwijde huidige onzekerheid als gevolg van de COVID-19 pandemie onderstreept hoe belangrijk een onafhankelijke pers is. Niet alleen omdat het cruciaal is dat publiek over betrouwbare en actuele informatie kan beschikken, maar ook om te kunnen begrijpen hoe deze crisis het beste kan worden aangepakt. Reden te meer om in december aandacht te vragen voor persvrijheid en aan oplossingen te werken om deze te vergroten.

Categorie:
Provincie: