woensdag, 22. juli 2020 - 9:29

Onderzoek naar fraude met diploma’s in de zorg

Onderzoek naar fraude met diploma’s in de zorg
Foto: fbf
Den Haag

De afdeling Opsporing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in samenwerking met rechercheurs van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) twee bedrijfspanden en een woning in Gelderland doorzocht.

Dat gebeurde in een onderzoek naar twee zorgbureaus die vermoedelijk personeel met valse diploma’s en valse Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG’s) laten werken in de zorg. Die personen zouden te werk zijn gesteld bij zorginstellingen in de geestelijke gezondheidszorg en bij jeugdhulp.

Verdenking

Het onderzoek richt zich op de twee zorgbureaus en de vermoedelijk leidinggevenden van die bureaus. Zij worden verdacht van valsheid in geschrift en oplichting. IGJ Opsporing doet met ISZW ook onderzoek naar personen die vermoedelijk werkzaamheden deden zonder de juiste papieren. Hoeveel mensen dat zijn, is onderwerp van onderzoek. Zij worden verdacht van valsheid in geschrift. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Zorginstellingen gewaarschuwd

Bij de doorzoekingen is beslag gelegd op digitale gegevensdragers en administratie. Het onderzoek startte meteen nadat IGJ Opsporing in 2019 aangiften van het gebruik van valse VOG’s ontving van Dienst Justis, de officiële instantie die Verklaringen Omtrent Gedrag verstrekt. Uit het onderzoek kwam ook het vermoeden naar voren, dat niet al het uitgezonden zorgpersoneel beschikte over de juiste diploma’s. De betreffende zorginstellingen waar het betreffende zorgpersoneel werkzaam was, hebben de samenwerking met de zorgbureau’s stopgezet. Onderwerp van onderzoek is of de zorgbureau’s daarna zijn doorgegaan met het aanbieden van personeel met valse diploma’s en VOG’s bij andere zorginstellingen.

Belang juiste diploma’s voor zorgpersoneel

In Nederland hechten we aan goede gezondheidszorg. Fraude in de zorg kan het vertrouwen in ons zorgstelsel ondermijnen. We moeten erop kunnen vertrouwen dat het zorgpersoneel bevoegd en bekwaam is om dit werk te doen. Dat betekent onder meer dat zij over de juiste opleiding en papieren beschikken. Daarom treden overheid en ketenpartners op tegen vermoedens van fraude. Overigens zijn er geen signalen binnen gekomen dat de zorg niet goed geleverd zou zijn en dat er incidenten zijn geweest door het te werk stellen van onvoldoende gekwalificeerd personeel.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):