dinsdag, 13. oktober 2020 - 10:35

Observatie advocaten in Dubai niet van belang in megazaak Himalaya

Foto van Hamer rechtbank
Foto: SXC
Haarlem

De rechtbank Noord-Holland heeft dinsdag de onderzoekswensen van de verdediging in de megazaak Himalaya afgewezen. De verdediging had de rechtbank onder meer verzocht diverse getuigen te horen over de gang van zaken rondom de observatie van twee advocaten in Dubai.

De megazaak Himalaya telt zo’n 10 verdachten in totaal. De zaak draait in het bijzonder om de volgende verdenkingen: liquidaties op Gillis, Regalo Eggermont en Amin Hosseini in respectievelijk februari, juli, en september 2014, de voorbereiding van een vierde liquidatie in hetzelfde jaar en deelname aan een criminele organisatie.

Onderzoekswensen

Namens twee verdachten zijn afgelopen september onderzoekswensen ingediend naar aanleiding van een publicatie eind augustus in het Algemeen Dagblad. Volgens dit artikel zijn twee Amsterdamse strafrechtadvocaten in Nederland en Dubai geobserveerd in de zoektocht naar de verblijfplaats van Ridouan T. Tijdens die observatie is gezien dat deze advocaten in Dubai een ontmoeting hadden met Khalid J. Khalid J. is een van de verdachten in de megazaak Himalaya. Hij wordt in deze zaak bijgestaan door een van de geobserveerde advocaten, mr. Van Kleef.

Oordeel rechtbank

De rechtbank heeft de onderzoekswensen afgewezen omdat onvoldoende onderbouwd is dat de observatie in het onderzoek Himalaya heeft plaatsgevonden. De rechtbank wijst er in dat verband op dat Ridouan T. geen verdachte is in dit onderzoek. Hij is wel verdachte in het Marengo-proces.

Ook is volgens de rechtbank onvoldoende onderbouwd dat het onderzoeksteam en de zaaksofficieren van justitie in de megazaak Himalaya betrokken zijn geweest bij de observatie, of dat zij daarvan op de hoogte zijn gesteld. Bovendien heeft de observatie om de verblijfplaats van Ridouan T. te achterhalen in juni 2019 plaatsgevonden, terwijl Khalid J. in de megazaak Himalaya op 1 oktober 2019 als verdachte is aangemerkt. De met de opsporing belaste ambtenaren hadden toen geen weet van zijn verblijf in Dubai.

Het gevraagde onderzoek is daarom niet van belang voor enige in de megazaak Himalaya te nemen beslissing, oordeelt de rechtbank.