donderdag, 7. januari 2021 - 19:35 Update: 07-01-2021 19:54

LTO: Misvormde lammeren geboren door Schmallenbergvirus

lammetjes-schaap
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

In de afgelopen weken zijn bij enkele schapenhouders in heel Nederland lammeren geboren met aangeboren afwijkingen zoals waren onder andere kromme poten, draainekken en bochels in de rug. 'Op advies van Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) zijn lammeren ingestuurd voor pathologisch onderzoek. Naast genoemde afwijkingen kwamen afwijkingen aan het zenuwstelsel voor en is het Schmallenbergvirus (SBV) aangetoond', zo meldt LTO Nederland donderdag.

Ook kalveren met afwijkingen

'De lammeren waren in de meeste gevallen na een normale drachtlengte geboren. Recent is ook een melding gemaakt van meerdere kalveren met aangeboren afwijkingen en in één geval is ook daar het SBV aangetoond', aldus LTO Nederland.

Schmallenbergvirus in Europa

Het SBV is voor het eerst in 2011 aangetoond in Noordwest-Europa. Vanaf eind 2011 werden lammeren met aangeboren afwijkingen geboren, soms grote aantallen per bedrijf. Door gericht onderzoek is toen veel inzicht in dit op dat moment nieuwe virus verkregen. Zo bleek het virus zich in de zomer en nazomer razendsnel, via stekende insecten, over Nederland te hebben verspreid en bleek het voorkomen hoog te zijn. 

Incidenteel

In de loop van het aflamseizoen van 2011-2012 nam het aantal meldingen van aangeboren afwijkingen af. Sindsdien is het SBV meerdere malen, maar meestal incidenteel of op kleine schaal, aangetoond in lammeren met aangeboren afwijkingen. Dit lag in de lijn der verwachting vanwege het vele voorkomen, de snelle verspreiding en de weerstandsopbouw binnen de populatie. 

Geen verrassing

Dat ook dit jaar enkele gevallen voorkomen is geen verrassing meldt LTO Nederland. In de loop der jaren na de introductie in 2011 zal de weerstand in de populatie geleidelijk zijn afgenomen. Zodoende krijgt het virus opnieuw een kans om voor problemen te zorgen. Echter, de verwachting is ook dat de problemen niet zo groot zullen zijn als ten tijde van de eerste introductie.

Oproep schapenhouders met afwijkende lammeren

Omdat er meerdere oorzaken zijn voor de beschreven aangeboren afwijkingen is het belangrijk om de oorzaak te achterhalen. Dit kan door middel van pathologisch onderzoek. Schapenhouders worden dan ook verzocht om in geval van abortus, doodgeboorte, slappe lammeren: vrucht en nageboorte, de lammeren voor pathologisch onderzoek bij GD aan te bieden bij de Ophaaldienst.