vrijdag, 15. januari 2021 - 7:43 Update: 15-01-2021 22:07

Kabinet Rutte III is gevallen

rutte-val-kabinet-persconferentie
Foto: Screenshot NOS/NPO
Premier Rutte
Foto: Tweede Kamer
Den Haag

Het kabinet Rutte III is gevallen. Dit nieuws is vrijdagmiddag om 14.00 uur bekendgemaakt direct na de ministerraad waar de beslissing voor de val het kabinet werd genomen. Premier Rutte heeft het ontslag van zijn volledige kabinet al digitaal aangeboden bij de koning en zal ook daarna persoonlijk het ontslag aan de koning toelichten. Rutte gaf om 14.20 uur een speciale persconferentie over de val van het kabinet.

Toeslagenaffaire

In Den Haag hielden de bewindslieden van het derde kabinet Rutte vrijdagochtend de kaken nog stijf op elkaar. De vraag was of het kabinet kon aanblijven na het keiharde rapport over de toeslagenaffaire van de belastingdienst.

Lodewijk Asscher

Donderdag trok Lodewijk Asscher al de conclusie dat zijn positie als lijsttrekker van de PvdA niet houdbaar is door zijn rol in de affaire. Hierdoor werd de druk op het kabinet ook opgevoerd om te beslissen wat te doen. Tijdens de ministerraad is er nu over de toekomst van het kabinet gesproken met als uit komst dat het is gevallen.

Heksenjacht

Door de toeslagenaffaire zijn tienduizenden huishoudens getroffen door een heksenjacht door de belastingdienst met betrekking tot fraude. De oppositie vindt dat er ongekend onrecht is aangedaan aan de slachtoffers hiervan.

Coronacrisis

Het kabinet zal demissionair zijn voor het nemen van grote beslissingen op allerlei zaken. Wel is er afgesproken dat het kabinet missionair blijft optreden als het gaat om het nemen van beslissingen op het gebied van de bestrijding van de coronacrisis. Hiervoor zal wel steeds overleg met en goedkeuring van de oppositie in de Tweede Kamer nodig zijn. De Tweede Kamer leden hebben al aangegeven zich hierin, voor wat betreft zaken aangaande de coronacrisis, constructief en open op te stellen.

Complete tekst verklaring premier Mark Rutte over het aftreden van het kabinet

Goedenmiddag, Een van mijn verre voorgangers als minister-president, Pieter Cort van der Linden, schreef ooit over de taak van de overheid: ‘[De staat] dringt de overmoedigen terug, beschermt de zwakken, verdeelt de risico’s, en stelt zich in het haastig gedrang aan allen tot gids.’ Dat is een hoge norm en het is duidelijk dat de overheid in het kinderopvangtoeslagdossier niet aan die norm heeft voldaan. De rechtsstaat moet burgers beschermen tegen een almachtige overheid en dat is hier op een verschrikkelijke manier mis gegaan. Het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag is snoeihard, maar fair. Op alle niveaus, door het hele politiek-bestuurlijk-juridische systeem heen, zijn fouten gemaakt die ertoe hebben geleid dat duizenden ouders groot onrecht is aangedaan. Maar de politieke verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij het zittende kabinet en nergens anders. De afgelopen weken en dagen hebben we binnen het kabinet een aantal keren uitvoerig over het rapport gesproken. Met als belangrijkste doel het opstellen van een gedegen inhoudelijke reactie op het rapport. Een reactie die erop gericht is dat zoiets nooit meer op deze manier kan gebeuren. Die reactie hebben we vandaag met elkaar afgerond en zullen we conform afspraak vandaag aan de Tweede Kamer aanbieden. Daar hebben de ouders recht op.

De kabinetsreactie gaat natuurlijk over financiële compensatie aan de getroffen ouders – dat is nu het eerste dat goed geregeld moet worden. En daar gaan we hoe dan ook mee door. Maar natuurlijk is voor de toekomst meer nodig. Want het kan en mag niet nog een keer zo verschrikkelijk misgaan. Daarom moet er een heel nieuw toeslagensysteem komen, te beginnen met de  kinderopvangtoeslag. Signalen dat het ergens niet goed gaat, moeten veel sneller naar boven komen en veel sneller tot actie leiden. En ook moet de informatievoorziening fundamenteel op de schop. Zo zullen bijvoorbeeld voortaan de stukken die ten grondslag liggen aan een kabinetsbesluit openbaar worden gemaakt en wordt na elke ministerraad een besluitenlijst met toelichting gepubliceerd. Vandaag was ook de vraag naar de politieke verantwoordelijkheid aan de orde. We zijn eensgezind: als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen.

En dat heeft tot de conclusie geleid dat ik zojuist de Koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet. En ik zal aansluitend aan deze persconferentie naar het paleis gaan om de Koning verder toelichting te geven. Daarmee is het kabinet demissionair geworden. Eric Wiebes heeft, als voormalig staatssecretaris van Financiën, de persoonlijke afweging gemaakt dat hij niet demissionair doorgaat en per direct terugtreedt als minister van Economische Zaken en Klimaat. Hij zal dit besluit zo meteen zelf toelichten. Het is zijn beslissing, die ik respecteer. Met zijn creatieve geest heeft Eric Wiebes vaak bijgedragen aan het oplossen van ingewikkelde vraagstukken. We gaan hem missen.

De vraag is nu: wat betekent het aftreden van het kabinet concreet?

De verkiezingen staan gepland voor medio maart. En van ons mag ondertussen worden verwacht dat we doen wat in nodig is in het landsbelang. Dat doen we uiteraard in nauw overleg met, en verantwoording afleggend aan het parlement. Tegen Nederland wil ik zeggen: onze strijd tegen het coronavirus gaat door. Ons werk staat de komende maanden onverminderd in het teken van corona en het opvangen van de economische en maatschappelijke gevolgen door middel van alle bestaande en aangekondigde steunpakketten. En tegen de getroffen ouders in de affaire rond de kinderopvangtoeslag wil ik dit zeggen: we zullen blijven werken aan snelle compensatie en aan de verbeteringen die nodig zijn voor de toekomst. Met dit besluit van vandaag wil het kabinet recht doen aan al die ouders aan wie ongekend onrecht is aangedaan.

Dank u wel.

Categorie:
Provincie: