maandag, 15. februari 2021 - 10:10

Minder Halt-zaken in 2020, meer jongerenparticipatie

Jonge
Foto: SXC
Den Haag

Het coronavirus zorgde voor een daling in het aantal Halt-zaken. Van 16.088 Halt-straffen in 2019 naar 13.421 Halt-straffen in 2020, waarvan 10% corona-gerelateerd. Omdat jongeren meer thuis waren, daalden het aantal zaken voor schoolverzuim, winkeldiefstal en vernieling. Maar medewerkers van Halt hebben in 2020 zeker niet stil gezeten. We hebben online voorlichtingslessen gegeven en gesprekken gevoerd. Verder hebben we nieuwe en bestaande producten (door)ontwikkeld en is Halt gestart met een jongerenpanel, dat meedenkt over die nieuwe ontwikkelingen.

De coronatijd vraagt, net als voor iedereen, ook flexibiliteit van Halt. Omdat in 2020 het onderwijs een deel van de tijd thuis plaatsvond, heeft Halt een speciale les ontwikkeld die Halt-medewerkers online kunnen geven voor een klas. Met daarin thema’s als jeugdcriminaliteit, groepsdruk en online veiligheid. Ook gesprekken met jongeren en ouders, als onderdeel van Halt-straf, voeren de Halt-medewerker online. Het is voor jongeren prettig dat ze op deze manier toch hun Halt-straf kunnen afronden. Zo handhaaft Halt ook nu het rechtsgevoel en kunnen jongeren het incident herstellen en achter zich laten.

De politie of Buitengewoon Opsporingsambtenaar kan jongeren naar Halt verwijzen voor het overtreden van de coronaregels. Hiervoor heeft Halt een speciale interventie ontwikkeld, waarin we jongeren aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid van afstand houden en niet in grote groepen samenkomen. Halt heeft in 2020 ruim 1.300 jongeren en hun ouders voor het overtreden van de coronaregels gezien. De leeropdrachten die de jongeren moeten maken, leiden tot kennis van de regels en bewustwording van de gevolgen van hun gedrag. Samen met de ouders maken we afspraken om herhaling van dit gedrag te voorkomen.

Jongerenparticipatie

Halt praat niet alleen over jongeren, maar ook met jongeren. Daarom heeft Halt sinds 2020 een Haltjongerenpanel. Uit de ruim zestig aanmeldingen hebben we twintig jongeren geselecteerd in de leeftijd van 14 tot 20 jaar. Sommige jongeren hebben zelf in het verleden een Halt-straf gehad. Het Halt-jongerenpanel komt een paar keer per jaar samen om nieuwe interventies en ideeën te testen en geeft de organisatie advies. De jongeren hebben onder andere meegedacht met de nieuwe Halt-website, de impact van het overtreden van corona-regels, een social media strategie en input geleverd voor een nieuwe voorlichting. Ook heeft Halt een whatsapp-groep waarin we het jongerenpanel korte vragen, stellingen of polls voorgeleggen. Een tweede manier om jongeren meer inbreng te geven, is de inzet van een JIM tijdens de Halt-straf. JIM staat voor ‘Jouw Ingebrachte Mentor’. Bij de JIM-aanpak kiest de jongere zelf een mentor uit het eigen netwerk. Dat kan bijvoorbeeld een tante zijn of een ander familielid, een buurman of iemand van de sportvereniging. Door het inzetten van een zelfgekozen mentor heeft de jongere ook na afronding van de Halt-interventie iemand bij wie hij of zij terecht kan als het even wat minder gaat. Op deze manier verwacht Halt de kans op herhaling van een strafbaar feit te voorkomen en jongeren winnen een duurzaam, pro-sociaal contact.

De meerwaarde van Halt

Halt bestaat dit jaar 40 jaar. We zijn hiermee al jarenlang een partner voor politie, leerkrachten, sociale wijkteams, jongerenwerk en gemeenten. Vanuit onze kernkwaliteiten: snel, hands on, deskundig. Niet om taken over te nemen, maar ondersteunend in de vroegsignalering van problematiek, het vergroten van ouderbetrokkenheid en zorgen dat leed en schade hersteld worden. Jongeren hebben immers recht op een kansrijke toekomst. 

Categorie:
Provincie: