donderdag, 11. maart 2021 - 12:38 Update: 11-03-2021 12:46

Inspectie: Parate kennis politie in 6 jaar behoorlijk verbeterd

agenten-afzetlint
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

De kennis van medewerkers in de basispolitiezorg over eerste hulpverlening, de Brancherichtlijn Verkeer en basisbevoegdheden zoals staande houden, doorzoeken, in beslag nemen en identiteitsonderzoek is in zes jaar tijd sterk verbeterd. Dit blijkt donderdag uit onderzoek door de Inspectie Justitie en Veiligheid. 'Nu scoort 85 procent een voldoende op het onderdeel basisbevoegdheden, tegen 47 procent in 2014', zo meldt de politie donderdag.

Onderzoek 2014

In 2014 onderzocht de Inspectie Justitie en Veiligheid voor het eerst de parate kennis over de basisbevoegdheden in de basispolitiezorg. Aan die test deden 527 collega’s mee, van wie 47 procent een voldoende haalde. Te weinig, concludeerde de inspectie. Verder concludeerde de inspectie dat kennis bijhouden te vrijblijvend was en het korps onvoldoende investeert om die kennis bij te kúnnen houden.

Vakbekwaamheid en onderhoud centraal

Sindsdien is de politie druk bezig geweest. 'Belangrijkste stap is de introductie in 2017 van het Kwaliteitssysteem voor Vakbekwaamheid om de kennis en het onderhoud ervan te borgen. Het gaat allereerst om de verplichte vakbekwaamheid die voortvloeit uit wet- en regelgeving, bijvoorbeeld RTGP, en om de parate kennis van de basisbevoegdheden', aldus de politie. De profchecks voor de basisbevoegdheden zijn sinds 2018 verplicht voor alle executieve collega’s.

85 procent voldoende

Het onderzoek uit 2014 is vorig jaar herhaald. Dit keer zijn de resultaten aanmerkelijk beter, blijkt uit het inspectierapport ‘Parate kennis noodhulp’. Van de 527 testdeelnemers in 2020 haalde 85 procent op het onderdeel basisbevoegdheden een voldoende. Een goed resultaat, dat toe te schrijven is aan de inspanningen van het korps en zeker ook aan de bereidheid en zelfverantwoordelijkheid van medewerkers.

Feedback geven

Zeker in de basispolitiezorg is parate kennis essentieel. Je moet weten hoe je moet handelen bij een schietpartij of gewapende overval. Collega’s willen ook graag leren, maar geven aan er nauwelijks tijd voor te hebben. De roosters moeten immers gevuld. Toch moet het in overleg met de leidinggevende mogelijk zijn om een oplossing te vinden. Bijvoorbeeld het leren op de werkplek door tijdens of na de dienst elkaar feedback te geven op het gedane werk.

R&O-gesprekken

De Inspectie is tevreden met de vooruitgang die de politie heeft geboekt. Ze geeft enkele aanbevelingen voor verbeteringen om de parate kennis van agenten op peil te houden. Zoals het borgen van het niveau van de vakbekwaamheid en kennis als onderdeel van de Resultaat en Ontwikkelgesprekken. Verder ziet de Inspectie dat informatie in het kwaliteitssysteem soms geüpdatet moet worden. De Minister van JenV heeft aangegeven periodiek in gesprek te gaan met de korpsleiding over de uitvoering van de aanbevelingen.

Categorie:
Provincie: