dinsdag, 16. maart 2021 - 9:20 Update: 16-03-2021 11:42

Spoedadvies Kiesraad over wijziging instructie vooropening briefstemmen

stempas-TK-verkiezingen-2021
Foto: EHF
Den Haag

De minister van BZK heeft aan de Kiesraad gevraagd om een spoedadvies uit te brengen over de instructie van de vooropening van de enveloppen voor het briefstemmen. Aanleiding hiervoor zijn signalen van gemeenten waar briefstembureaus de afgelopen dagen zitting van vooropening hielden. Hierbij bleek dat tussen de 5 á 10% van de voorgeopende retourenveloppen terzijde werd gelegd omdat alleen een briefstembiljet-envelop werd aangetroffen. De briefstembureaus vermoedden dat de kiezers in veel van deze gevallen de stempluspas samen met het briefstembiljet in de briefstembiljet-envelop hebben gestopt.

De Kiesraad geeft in zijn advies aan dat het op basis van de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 gerechtvaardigd is dat briefstembureaus in dat geval de briefstembiljet-envelop openen om te kijken of daar zowel een briefstembiljet als een stempluspas in zit. Is de stempluspas geldig, dan kan het opgevouwen briefstembiljet zonder dat deze wordt ingezien in de stembus worden gedaan. Het stembiljet zelf wordt pas bij het tellen van de stemmen bekeken.

Stemgeheim

De Kiesraad geeft aan dat het openen van de briefstembiljet-envelop niet lichtvaardig mag worden gedaan. Deze beschermt namelijk het stemgeheim van de kiezer. Anderzijds is het belangrijk dat briefstemmen die op zichzelf correct zijn, mee kunnen tellen. Het terzijdeleggen van deze stemmen past daar niet bij. De Kiesraad adviseert daarom om gemeenten direct te instrueren dat briefstembureaus de briefstembiljet-envelop openen als dat nodig is om vast te stellen of alle stembescheiden zijn opgestuurd.

Categorie:
Provincie: