maandag, 12. april 2021 - 7:36 Update: 12-04-2021 14:56

VVN: Verkeer rondom scholen moet veiliger

zebrapad
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Uit recent onderzoek van Veilig Verkeer Nederland (VVN) blijkt dat 69% van alle Nederlanders graag ziet dat schoolomgevingen veiliger worden. Automobilisten kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Om schoolomgevingen veiliger te krijgen, doen wij vandaag een appel op alle ouders en alle automobilisten. We drukken ouders op het hart dat de route van huis naar school voor kinderen het ideale moment is om praktijkervaring op te doen. Aan ouders dan ook de oproep om enkel bij uitzondering de auto te pakken. Automobilisten kunnen helpen de situatie te verbeteren door schoolzones zoveel mogelijk te mijden. Bijdragen aan een veiliger verkeer is volgens VVN niet moeilijk. Om de boodschap voor een veilige schoolomgeving kracht bij te zetten, start VVN komende woensdag een ‘Meedoen is makkelijk’-campagne. 

Lopend of fietsend naar school

Het merendeel van alle basisschoolleerlingen (80%) binnen een straal van drie kilometer bij hun school vandaan woont. Het merendeel van de scholen is gesitueerd in een woonwijk. Daarmee lijkt het voor de hand liggend dat kinderen in grote getale lopend of met de fiets naar school gaan. Toch wijst de praktijk anders uit. Wij ontvangen het hele jaar door meldingen over gevaarlijk gemotoriseerd verkeer rondom scholen en laat weten dat ook veel schooldirecteuren en Verkeersouders met dit probleem worstelen. Volgens VVN is hiervoor maar één makkelijk toepasbare oplossing: ‘Laat de auto staan en breng je kind lopend of met de fiets naar school’. Onderzoek* toont aan dat kinderen lopend en fietsend naar school gaan vele malen leuker vinden dan met de auto.

Naar elkaar omkijken

Niet alleen schoolomgevingen blijken onveilig. Uit nieuw onderzoek van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat 65% van alle Nederlanders zich in het verkeer weleens onveilig voelt. Op de vraag wie de grootste bijdrage kan leveren om het verkeer veiliger te maken, staan ‘automobilisten’ met stip op één. Hieruit blijkt dus dat niet alleen ouders en kinderen er verstandig aan doen om vaker lopend of fietsen eropuit te gaan, maar in feite iedereen die een auto bezit. Een derde van alle Nederlanders (33%) is van plan om vaker de fiets te pakken.

Meedoen is makkelijk

Sinds twee jaar hanteren wij het motto ‘Meedoen is makkelijk’. Hiermee hopen wij weggebruikers bewust te maken van het feit dat iedere verkeersdeelnemer iets kan doen om het verkeer veiliger te maken. Dit kan al zodra je de deur uitstapt. De auto vaker laten staan en kinderen doorgaans lopend of met de fiets naar school brengen, zijn slechts voorbeelden van hoe we door het maken van een eenvoudige keuze samen het verkeer veiliger maken.

Speciaal voor mensen die zich ongerust maken over een onveilige verkeerssituatie in hun directe omgeving heeft VVN een meldpunt opgezet. Daarop kan iedereen eenvoudig een melding maken en samen met VVN in actie komen om de omgeving veiliger te maken.

Categorie:
Provincie: