donderdag, 15. juli 2021 - 8:59 Update: 15-07-2021 9:26

Ruim 400 miljoen van Volkshuisvestingsfonds voor verbetering 22.000 woningen

Aantal woningen corporaties met 9.000 gedaald
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Vandaag is bekendgemaakt welke gemeenten en regio’s een eenmalige financiële bijdrage krijgen uit het Volkshuisvestingsfonds om woningen in kwetsbare gebieden te herstructureren. 'Hiermee investeert het kabinet fors in het aanpakken van woningen en de woonomgeving in deze gebieden', zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties donderdag.

Ruim 400 miljoen

'Het renoveren en verduurzamen van de woningen is noodzakelijk om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. In totaal worden bijna 22.000 woningen verspreid over Nederland gerenoveerd, getransformeerd en/of gesloopt en (deels) nieuw gebouwd. De kosten van ruim 400 miljoen worden door het Volkshuisvestingsfonds gefinancierd', aldus het ministerie.

'Nog veel kwetsbare gebieden in Nederland' 

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 'In Nederland zijn nog teveel kwetsbare gebieden met verouderde woningen. Het verbeteren van die woningen is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat die gebieden leefbaarder en veiliger worden. Daarom ben ik blij dat zoveel gemeenten goede en vooral haalbare plannen hebben ingediend zodat de bewoners in betere huizen kunnen wonen.'

Grote belangstelling

Met de bijdragen worden bijna 22.000 woningen gerenoveerd. Er komen 1.940 woningen bij (1.900 nieuwbouw, 40 transformatie) en 1.250 woningen worden gesloopt. Het gaat hierbij om de herstructurering van 80% particuliere woningen en 20% corporatiewoningen.

Twee keer zoveel inschrijvingen dan budget toelaat

De belangstelling voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds is groot en de regeling is twee keer overtekend. De beschikbare middelen zijn verdeeld over heel Nederland en er is prioriteit gegeven aan de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en 13 grens- en krimpregio’s. Dat heeft ertoe geleid dat de beschikbare middelen ook vooral in die kwetsbare gebieden terecht zijn gekomen.

Renovatie

Het overgrote deel van de projecten bestaat uit renovatieplannen om de bestaande woningvoorraad te herstructureren. Hierbij wordt bijvoorbeeld vocht- en schimmelproblematiek aangepakt of de toegankelijkheid verbeterd zodat ouderen langer in hun huis kunnen blijven wonen. Voorwaarde is dat het energielabel minimaal met drie stappen omhoog gaat of ten minste energielabel B heeft na de renovatie. Naast het hogere wooncomfort dalen hiermee de energielasten voor bewoners. Een kleiner deel van de aanvragen gaat over sloop- en nieuwbouw. Dit zijn vaak dure en intensieve projecten, vooral ook voor de bestaande bewoners. In sommige gebieden is het echter noodzakelijk om (een deel van) de bestaande woningvoorraad te slopen om de leefbaarheid en veiligheid in dat gebied te verbeteren.

Overzicht toekenningen Volkshuisvestingsfonds

Gemeenten en regio's Toegekende bijdrage 
Achterhoek                                     € 5.134.714
Amsterdam                                   € 41.054.982
Arnhem                                         € 25.469.957
Breda                                            € 26.234.161
Eemsdelta                                    € 18.521.090
Emmen                                         € 28.173.653
Eindhoven                                    € 20.348.417
Groningen                                    € 10.514.469
Heerlen                                          € 8.200.309
Hogeland                                       € 5.967.198
Leeuwarden                                 € 20.568.165
Lelystad                                        € 39.211.834
Maastricht                                       € 3.379.206
Midden Groningen                        € 11.028.406
Parkstad Limburg                         € 36.845.701
Rotterdam                                    € 40.045.949
Schiedam                                     € 11.107.863
Sittard-Geleen                               € 5.422.128
Tilburg                                          € 11.984.186
Zaanstad                                     € 43.435.849