donderdag, 15. juli 2021 - 17:26

Noodverordening van kracht in Valkenburg

Foto van overstroming | FBF
Foto: fbf
Valkenburg

Naar aanleiding van de wateroverlastramp die de gemeente Valkenburg aan de Geul en de wijde omgeving heeft getroffen is te verwachten dat veel mensen naar het rampgebied komen kijken.

Dat zou in dat geval leiden tot een ernstige verstoring van de hulpverlening en een ernstig gevaar vormen voor de openbare orde en de verkeersveiligheid. Daarom zijn er maatregelen getroffen en is vanaf nu een noodverordening van kracht.

Het is voor iedereen, die niet woonachtig is in de gemeente Valkenburg aan de Geul of niet aannemelijk kan maken zich op het grondgebied van de gemeente Valkenburg te bevinden voor een ander doel dan een bezoek aan het rampgebied, verboden zich in de gemeente Valkenburg op te houden.

Dit verbod geldt tot het tijdstip waarop door of vanwege de Voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg bekend is gemaakt dat het is opgeheven.

Alle aanwijzingen die door de politie worden gegeven in het belang van de openbare orde, verkeersveiligheid en/of veiligheid van personen, vee, andere levende have en goederen, dienen stipt te worden nagekomen.

Categorie:
Provincie: