vrijdag, 13. augustus 2021 - 17:57 Update: 13-08-2021 18:03

Kabinet presenteert schaderegeling wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

Den Haag

Het kabinet heeft ingestemd met de schaderegeling om tegemoet te komen in materiële schade die is ontstaan door onder meer de overstromingen in juli dit jaar. Dit heeft het kabinet vrijdag bekendgemaakt.

'Immense schade'

Deze regeling is in nauwe samenwerking met de regio tot stand gekomen en zal zo spoedig mogelijk in werking treden. De schade in Limburg en een deel van Noord-Brabant is immens. Voor alle getroffenen is hun verzekering het eerste aanspreekpunt. De verzekeraars zijn reeds gestart met het vergoeden van geleden schade. Zoals direct na de ramp is aangekondigd, wil het kabinet burgers, bedrijven, organisaties en overheden graag financieel bijstaan met een tegemoetkoming in onverzekerbare schade.

'Aangerichte schade met eigen ogen gezien'

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid: “De mensen in Limburg zaten al even te wachten op deze regeling. Ik ben blij dat ik hen eindelijk meer duidelijkheid kan geven over wat het kabinet gaat vergoeden. Gisteren was ik nog in het rampgebied en heb ik met eigen ogen gezien hoeveel schade het water heeft aangericht. De impact op de mensen in het gebied is nog steeds groot evenals de gemeenschappelijke instelling om er weer bovenop te komen. Brandweer, politie en andere hulpverleners hebben een prestatie geleverd bij de acute bestrijding van de ramp en hebben mensen in veiligheid gebracht. Het kabinet neemt nu de stap die daarna komt: tegemoetkoming voor onverzekerbare schade.”

Wts

De extreme wateroverlast in Limburg is door het kabinet tot ramp verklaard. Daarom zet het kabinet de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in. De Wts is een vangnet voor schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is. Voor zaken waarvan de huidige verzekeringsmogelijkheden niet algemeen bekend waren is het kabinet nu ruimhartig. Bij rampen in de toekomst wordt men geacht dergelijke schade verzekerd te hebben en zal dit niet onder de Wts vallen.

Lees verdere toelichting tegemoetkomingen op de site van de overheid