dinsdag, 2. november 2021 - 9:26

Voedselbanken krijgen ruimere mogelijkheid om voedselaanbod te garanderen

Magazijn voedselbank Eemsdelta
Foto: Voedselbank Eemsdelta
Den Haag

Bij een tekort aan producten kan een onafhankelijke stichting voortaan voedsel inkopen ten behoeve van de klanten van de voedselbanken. Daarvoor wordt geput uit de tijdens de coronacrisis door het kabinet toegekende, en nog niet besteedde, noodsubsidie van vier miljoen euro aan Voedselbanken Nederland. Dat meldt demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer.

Voedselbanken Nederland (VBNL) liet eerder weten zich zorgen te maken over het teruglopende aanbod van voedsel vanuit de supermarkten en groothandels. De nieuw opgerichte stichting Voedselvangnet koopt tegen een marktconforme prijs producten in als er sprake is van acute nood. Welke producten dat zijn, is afhankelijk van de tekorten op dat moment.

Het kabinet heeft begin dit jaar aangegeven bovendien ruim twaalf miljoen euro aan Europese middelen vrij te willen maken voor voedselhulp en andere vormen van materiële ondersteuning om het aanbod van voedsel te garanderen de komende jaren. Medio 2022 kunnen partijen hiervoor plannen indienen. Het kabinet kijkt ook naar andere, structurele oplossingen om het voedselaanbod voor de voedselbanken op peil te houden. Recent is een onderzoek gestart naar het op grote schaal verwerken van voedsel dat niet geschikt is voor de verkoop naar lang houdbare, flexibel in te zetten gezonde producten.

Uit cijfers van VBNL tot en met juni 2021 blijkt dat het aantal huishoudens in Nederland dat voedselhulp krijgt via de leden van VBNL met ongeveer 7% is gedaald ten opzichte van een jaar geleden. 33.200 huishoudens zijn nu afhankelijk van de ondersteuning. Ten opzichte van juni 2019 gaat het om een lichte stijging van 2%. VBNL ziet het afgelopen jaar een terugloop van het voedselaanbod met meer dan een kwart. Vergeleken met 2019 is de afname ongeveer 6%. Het dalende aanbod is volgens Voedselbanken Nederland het gevolg van initiatieven van supermarkten en producenten om voedselverspilling tegen te gaan.

Categorie:
Provincie: