dinsdag, 30. november 2021 - 21:41 Update: 30-11-2021 21:50

KNMI: Opwarming noordelijk halfrond heeft de 1,5 graad al in 2020 bereikt

klimaat-opwarming-co2-kind
Foto: Archief EHF/ foto bewerkt ter illustratie
De Bilt

De opwarming voor het noordelijk halfrond van 1,5 graad is al in 2020 bereikt. Dit meldt het KNMI dinsdag.

Klimaatakkoord Parijs

In het Klimaatakkoord van Parijs, vandaag zes jaar geleden, is vastgelegd de mondiale opwarming te beperken tot maximaal 2 graden en liefst tot 1,5 graad maar die is dus al in 2020 bereikt. Sinds de pre-industriële periode 1850-1900 is de wereld als geheel ongeveer 1,2 graad opgewarmd. De opwarming van het noordelijk halfrond is echter groter, 1,5 graad, en die van het zuidelijk halfrond kleiner. 

HadCRUT5 dataset

Deze 1,5 graad betreft de waarde van de trendlijn in het jaar 2020 volgens de HadCRUT5 dataset. De wereld- en halfrondgemiddelden van deze dataset verschillen niet wezenlijk van die van andere datasets. 'Het noordelijk halfrond warmt sneller op omdat land sneller opwarmt dan de zee en er op het noordelijk halfrond veel land is', aldus het KNMI

Mondiale opwarming bereikt in 2033 de 1,5 graad

In de jaren 2016 en 2020 was de opwarming van het noordelijk halfrond zelfs 1,6 graad. Het noordelijk halfrond warmt sneller op dan de wereld als geheel, omdat het land sneller opwarmt dan de zee en er op het noordelijk halfrond veel land is. Bij de huidige trends bereikt de mondiale opwarming de 1,5 graad in 2033, en de opwarming van het noordelijk halfrond de 2,0 graden in 2037 

1,5 graden-grens

In alle IPCC-scenario’s van de uitstoot van broeikasgassen wordt de mondiale opwarming van 1,5 graad over ongeveer tien jaar bereikt. Alleen bij het meest optimistische scenario SSP1-1.9 is de opwarming aan het eind van deze eeuw minder dan 1,5 graad. In dit scenario gaat het IPCC ervan uit dat na 2055 er netto CO2 aan de atmosfeer wordt onttrokken. De uitstoot van kooldioxide, methaan en andere broeikasgassen moet in ieder geval sterk omlaag om de doelstellingen van Parijs te halen. 

Categorie:
Provincie: