woensdag, 1. december 2021 - 17:07 Update: 01-12-2021 17:08

Tata Steel moet sneller schoon

foto van tata steel | fbf
Foto: fbf
IJmuiden

De gezondheidsrisico’s voor omwonenden van Tata Steel moeten omlaag. Daarom komt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met provincie Noord-Holland met een plan van aanpak.

Kern van het plan is het aanscherpen van vergunningen, de vervuiling sneller en meer omlaag brengen en beloftes van Tata Steel om minder schadelijke stoffen uit te stoten zoveel mogelijk omzetten naar verplichte maatregelen. Dat schrijft staatssecretaris Steven van Weyenberg, Infrastructuur en Waterstaat, vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Om te toetsen of de verbeteringen daadwerkelijk gerealiseerd zijn, volgen in 2022 twee onafhankelijke stofdepositie onderzoeken (onderzoek naar neergedaald stof in de leefomgeving) door het RIVM.

Van Weyenberg: “Ik vind dat kinderen in de omgeving van Tata Steel buiten moeten kunnen spelen in schonere lucht. Samen met de provincie Noord-Holland hebben we gewerkt aan een plan van aanpak waarbij de vervuiling sneller en meer omlaag gaat, met afspraken en regels waar Tata Steel aan gehouden is. Binnen een jaar meten en weten we of Tata Steel de verbeteringen heeft gerealiseerd.”

Plan van aanpak

De afgelopen maanden is er veel gebeurd rond Tata Steel Nederland. Het onderzoek van het RIVM, in opdracht van de provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten, toonde in september aan dat de gezondheid van met name kinderen in het geding is door de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen zoals lood, afkomstig van Tata Steel Nederland. Voor staatssecretaris van Weyenberg gaf dit onderzoek, mede op verzoek van de Tweede Kamer, de doorslag om vanuit de rijksoverheid in afstemming met provincie Noord-Holland met een plan van aanpak te komen waarin de leefomgeving en gezondheid van omwonenden centraal staat. Dit plan van aanpak is aanvullend op het Programma Tata Steel 2020–2050: samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond van de provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen uit november 2020.

Jeroen Olthof, gedeputeerde provincie Noord-Holland: “De provincie werkt samen met de IJmondgemeenten aan een gezondere leefomgeving. Dat doen we onder meer door vergunningen aan te scherpen en handhaving en toezicht te intensiveren. Maar er is meer nodig: scherpere wet- en regelgeving nationaal en internationaal. En het belang van een gezonde leefomgeving moet nadrukkelijk een plek hebben bij de verduurzaming en energietransitie van Tata Steel. Ik juich het toe dat het ministerie van IenW samen met ons werkt aan een gezonde leefomgeving voor de inwoners van IJmond.”

Categorie:
Provincie:
Tag(s):