vrijdag, 3. december 2021 - 9:30 Update: 03-12-2021 9:32

Meer werklozen, maar ook meer werkenden

Meer werklozen, maar ook meer werkenden
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

In oktober waren er 277 duizend werklozen, gemeten met de bestaande methode, zo meldt het CBS vandaag.

Volgens de nieuwe meetmethode zijn dat er 384 duizend. Het aantal werkenden valt 172 duizend hoger uit en gaat daardoor (afgerond) van 9,2 miljoen naar 9,3 miljoen. Dat het aantal werkenden hoger uitvalt, komt vooral doordat meer jongeren (15 tot 25 jaar) aangeven betaald werk te hebben.

Het verschil in het aantal werkenden is vrijwel volledig terug te voeren op een hogere uitkomst bij jongeren (15 tot 25 jaar). In de nieuwe vragenlijst is toegelicht dat betaalde stages en bijbaantjes meetellen als betaald werk. Vaker dan voorheen worden betaalde stages dan ook gemeld. Daarnaast is de enquête nu persoonsgebonden, terwijl voorheen respondenten werd gevraagd naar de situatie voor het hele gezin of huishouden. Nu antwoordt iedereen alleen voor zichzelf en doen ouders dat niet meer voor hun thuiswonende kinderen.

 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):