vrijdag, 21. januari 2022 - 9:25 Update: 21-01-2022 12:40

RIVM meet meer schadelijke stoffen dan Tata zelf

foto van tata steel | fbf
Foto: fbf
IJmuiden

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er in de omgeving van Tata Steel veel hogere concentraties metalen en kankerverwekkende stoffen dan door het bedrijf zelf worden gemeten en overlegd.

Uit het onderzoek blijkt dat de neergedaalde PAKs (verzameling kankerverwekkende stoffen) grotendeels afkomstig zijn van het Tata Steel-terrein door: productie van cokes, verwaaiing van (grof) stofdeeltjes, op- en overslagen van steenkool, het opwaaien van eerder neergedaald stof van het Tata Steel-terrein. 

Voor PAK zijn de verschillen tussen de berekende en gemeten concentratiebijdragen nog groter. De onderschatting van de berekende PAK-concentratiebijdragen kan oplopen tot een factor 1000.

Metalen

De metalen zijn vooral afkomstig van het Tata Steel-terrein door: stofdeeltjes die vrijkomen bij de productie van pellets, sintererts en cokes, verwaaiing van (grof) stofdeeltjes uit op- en overslagen van ertsen en andere materialen, het opwaaien van eerder neergedaald stof van het Tata Steel-terrein. 

Dat betekent dat er 50 keer meer koper is gemeten dan het RIVM op basis van de milieujaarverslagen van Tata Steel berekende.

Herkomst van het stof in de lucht: 

Het RIVM gebruikt in dit onderzoek twee methoden om te achterhalen waar het stof in de lucht vandaan komt. Uit het onderzoek naar de samenstelling van het stof blijkt dat twee profielen van lokale bronnen afkomstig zijn. De uitstoot verschilt namelijk per bron. De samenstelling van het stof geeft dus informatie over de mogelijke bron. Daaruit kunnen we afleiden dat PAK en metalen in de lucht grotendeels van het Tata Steel-terrein komen. 

De tweede onderzoeksmethode vergelijkt of de aangetroffen stoffen in de lucht (metingen)  overeenkomen met berekeningen op basis van de bekende uitstoot. Voor fijnstof is dat het geval. Er worden echter veel minder PAKs en metalen berekend dan daadwerkelijk gemeten. Door dit grote verschil kan het RIVM de herkomst van stoffen in de lucht niet goed vaststellen. Oorzaken voor dit verschil heeft het RIVM niet onderzocht. Het verschil tussen berekening en metingen betekent niet dat de leefomgeving meer vervuild is dan eerder gedacht. Door de metingen is er een goed beeld van de luchtkwaliteit.

Nauwkeuriger meetdata nodig

Het RIVM adviseert bestuurders die specifieker willen weten waar stoffen in de lucht vandaan komen in de IJmond,  om te zorgen voor een completer overzicht van de uitstoot van PAK en metaal. Ook adviseert het RIVM metingen te doen gericht op het herkennen van bronnen. Door nauwkeuriger meetdata kunnen bovendien de juiste bronmaatregelen gekozen worden. Dat is belangrijk om bij te kunnen houden of maatregelen die bedoeld zijn om de stoffen in de leefomgeving te verminderen, effect hebben. 

Categorie:
Provincie: